Els 10 aliments amb la petjada de carboni més gran

La petjada de carboni es coneix com « el total dels gasos d’efecte hivernacle ( GEH ) emesos per efecte directe o indirecte d’un individu , organització , esdeveniment o producte ». La petjada de carboni es mesura en massa de CO2 equivalent.

La petjada ecològica és un indicador de l’impacte ambiental generat per la nostra demanda sobre els recursos que hi ha als ecosistemes del planeta. La petjada hídrica correspon a la quantitat d’aigua requerida per a la producció d’un bé i / o servei.

Evidentment, sempre, tots els aliments que es produeixen en el país i no han de recorre grans distàncies generen menys petjada de carboni.

Aquest article és un resum dels 10 aliments que ocasionen un impacte més gran en el medi ambient,

http://www.natura-medioambiental.com/los-10-alimentos-con-mayor-huella-de-carbono/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

Continua la lectura de Els 10 aliments amb la petjada de carboni més gran

L’impacte ambiental de l’economia espanyola

Extret del diari “Rebelión” (veure https://www.rebelion.org/noticia.php?id=214018), podem llegir l’extens informe (https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Metabolismo/El_metabolismo_economico_regional_espanol.pdf) en el qual s’analitza la dimensió física del desenvolupament de l’economia espanyola per CCAA. Aquesta ha sigut la tasca que han desenvolupat 16 investigadors (entre ells Jose Manuel Naredo( veure https://es.wikipedia.org/wiki/José_Manuel_Naredo)), coordinats per Oscar Carpintero (http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?page_id=104).

L’anàlisi és fa des de l’enfocament de l’economia ecològica. La principal conclusió de l’informe és que existeix una autèntica especialització territorial en el si de l’economia espanyola. Hi ha comunitats autònomes especialitzades en l’extracció de recursos i vessament de residus i d’altres en el consum i acumulació.

Pel que fa a Catalunya, els autors conclouen que: “El crecimiento económico vino acompañado de una caída de la productividad material, el estancamiento de la productividad del trabajo y los salarios, junto con una mayor desigualdad de la distribución de la renta. Cabe subrayar la dependencia absoluta de combustibles fósiles procedentes del resto del mundo, que sitúa a Cataluña en una posición de fuerte exposición ante las fluctuaciones en los precios de estos productos.” Un mal panorama davant d’un Cataxit d’Espanya, sobretot pel que fa a la dependència energètica. Continua la lectura de L’impacte ambiental de l’economia espanyola