Què fer davant d’un possible missatge extraterrestre?

Què han de fer els científics quan detecten una possible senyal de vida extraterrestre? Han de publicar immediatament la descoberta? Han de callar i comprovar i comprovar? Cal que ho comuniquin a instàncies superiors?

Totes aquestes preguntes i més, queden respostes en un interessant article aparegut al diari “El Diario” (http://www.eldiario.es/hojaderouter/ciencia/vida_inteligente-extraterrestres-ciencia-descubrimiento-protocolo_0_528797334.html). I la resposta és si: existeix tot una sèrie de protocols que cal seguir fins poder anunciar la gran descoberta.

Continua la lectura de Què fer davant d’un possible missatge extraterrestre?

La contaminació ambiental de l’Amazònia té moltes repercussions

Això és el que mostra l’article titulat “La fotoquímica de l’ isoprè sobre la selva amazònica ” , que ha sortit publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ( PNAS ).

Segons aquest article , la selva emet naturalment els anomenats compostos orgànics volàtils ( COVs ) com a part del seu metabolisme. Un cop a l’atmosfera, els COV interactuen amb altres gasos i s’oxiden . Aquest procés té un paper fonamental en la formació de núvols i, per tant , de la pluja que cau a la regió.
Les emissions que surten de les xemeneies industrials i de les fuites del parc de vehicles formen una ploma de contaminants a l’ troposfera sobre Manaus . Aquesta ploma és transportada en forma contínua pels vents cap a zones allunyades de la ciutat , generalment en direcció cap a l’oest , formant una taca atmosfèrica que s’estén per 100, 200 i fins a 300 quilòmetres ( km ) de distància. Els gasos contaminants de la ploma alteren les reaccions químiques dels COV a l’atmosfera i produeixen més ozó i més partícules d’aerosols que els que es produirien naturalment lluny de la presència de la ploma de contaminació. L’ozó és un gas fitotòxic . És tòxic per a les plantes en altes concentracions . Aquesta major concentració d’ozó inhibeix la fotosíntesi , ja que fa que els estomes no s’obrin per a la seva funció Continua la lectura de La contaminació ambiental de l’Amazònia té moltes repercussions