Confirmen, també, un pic de benzè a Seseña

Ahir vam parlar de les conseqüències cancerígenes que té l’exposició prolongada al benzè. El benzè és un dels gasos contaminants de l’incendi del magatzem il·legal de pneumàtics de Seseña Per exemple, a l’estació ubicada al col·legi del Quiñón, pròxim a l’abocador  ha registrat un pic de benzè de 102,98 micrograms de contaminant per metre cúbic d’aire, el que supera 20 vegades el valor límit legal anual (5,1 micrograms / m3). Continua la lectura de Confirmen, també, un pic de benzè a Seseña