Astúries. El benzè segueix contaminant la comarca d’Avilés

El benzè (C6H6) és un hidrocarbur cíclic volàtil que presenta alta reactivitat amb compostos oxidants. Químicament és un líquid incolor d’aroma dolça, que s’evapora ràpidament en l’atmosfera i amb una solubilitat en aigua bastant escassa. L’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC) ha determinat que el benzè és un carcinogen, i pot causar diverses formes de càncer a causa d’una exposició perllongada

En el que portem d’any, ja s’han superat 19 dies validats  el valor de referència anual, d’ells, 13 van ser aquest mes, això mostra la gravetat del problema  del mes de  maig tot i les pluges d’aquests dies. Continua la lectura de Astúries. El benzè segueix contaminant la comarca d’Avilés

El pic de la energia: edició 2016

El darrer article de Antonio Turiel publicat al seu blog (veure http://crashoil.blogspot.com.es/2016/05/el-pico-de-la-energia-edicion-de-2016.html). Un repàs interessant de com està en l’actualitat la producció d’energia de totes les fonts (o gairebé totes) que utilitza la humanitat. Repàs que ens permet tenir una base per comparar les diferents previsions que vagin apareixent al llarg d’aquests mesos.

Com a conclusions a destacar, en paraules de Turiel: ” Las fuentes de energía no renovable muestran claros síntomas de estar llegando, si no lo han hecho ya, a su cenit; la única excepción es el gas natural, cuyo cenit se espera para comienzos de la próxima década y que difícilmente podrá compensar significativamente el declive de las otras tres (petróleo, carbón y energía nuclear). Las fuentes de energía renovable, por su parte, están mostrando una evolución excelente y por tanto es lógico poner en ellas todas las esperanzas; sin embargo, tienen un largo camino por recorrer antes de llegar a alcanzar un nivel mínimamente comparable con las no renovables, y por el camino los posibles límites a su capacidad podrían manifestarse (aparte de la dificultad que tiene intentar que se desplieguen a tiempo para evitar los mayores problemas asociados al declive de las no renovables).” Continua la lectura de El pic de la energia: edició 2016