Tres tristes notícies del Medi Ambient espanyol …

Mentre encara estan cremant els pneumàtics a Seseña, se succeeixen les males notícies per al medi ambient espanyol.

Una enorme quantitat de pneumàtics són derivats del petroli, com els plàstics que omplen els nostres mars. Els pneumàtics contenen tota classe de productes nocius: Olis pesants, dioxines, benzè,1-3-butadiè, i benzopirè. Aquests tres últims són agents cancerígens reconeguts. Les dioxines són tremendament nocives. La diabetis aquesta creixent a Espanya i els dioxines són una de les causes. Els fums contenen micropartícules d’olis no cremats que s’introdueixen en els bronquíols dels pulmons i no tornen mai a sortir d’ells.Els fums dels pneumàtics contenen traces de metalls com: arsènic, cadmi, níquel, zinc, mercuri, crom i vanadi. Aquests metalls surten amb el fum i es dispersen per la regió circumdant, fins quilòmetres de la zona de l’incendi, baixant fins als pulmons de les persones, i contaminant plantes, aigües i sòls.

Però no és només aquesta mala notícia mediambiental la única que està passant  a Espanya sinó que tambè … Una planta de dipòsit de residus per compostatge a Estepona exposa a 10.000 residents a la contaminació, més de 1.000 pous il·legals estan drenant l’aqüífer de Doñana, un dels aiguamolls més importants d’Europa i les emissions de carboni augmenten més ràpidament al nostre país que a la resta d’Europa….

http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/115123/Tres-tristes-noticias-Medio-Ambiente-espanol Continua la lectura de Tres tristes notícies del Medi Ambient espanyol …

La contaminació de l’aire augmenta de forma alarmant en les ciutats

En un article aparegut al diari “El Diario” (veure http://www.eldiario.es/theguardian/contaminacion-aumenta-alarmante-zonas-urbanas_0_515149226.html) podem llegir l’exposat al títol d’aquest post. L’article es basa en la informació de l’informe de l’OMS ” http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/  “. Podriem considerar aquest post una continuació o ampliació del anterior sobre la quantitat de CO2 que respiren els urbanites (veure http://blocs.xtec.cat/cienciasexperimentals/2016/05/13/els-urbanites-son-els-que-sempassen-mes-dioxid-de-carboni/).

I que ens diu l’informe de l’OMS?. Doncs que en moltes ciutats del món l’aire s’ha tornat pràticament irrespirable i és el causant de moltes malalties pulmonars, oculars, de pell i aparell circulatori. I és que en algunes ciutats la concentració ( la immissió) de partícules sòlides en suspensió (PSS), de gasos com el SO2 i el NO2, d’ozó troposfèric, de boira fotoquímica i de COV és tan elevada que és fa difícil poder estar amb bona salut. Sobretot l’estudi és centra en les PSS corresponents a PM10 i PM2,5, éssent les segones (partícules inferiors a 2,5 micres de diàmetre) les més perilloses ja que passen directament a la sang via alvéols pulmonars. LA OMS calcula que uns 3 milions de persones moren per aquesta mala qualitat de l’aire urbà.

Entre les ciutats menys contaminades podem citar algunes de Finlàndia, Canadà, Anglaterra i Espanya. A Nigèria i l’India trobem algunes de les més contaminades. Pel general quan més petites i ubicades en països desenvolupats menor grau de contaminació. Quan més grans i en països en desenvolupament més contaminació.

Si no es produeixen canvis en el nostre model de creixement, en el BAU, és previsible segons les dades que la contaminació vagi a més. Al menys això és el que sembla tret de que hi hagi algun daltabaix important. La OMS també insisteix en que és important estar pendent de la qualitat de l’aire de les nostres ciutats ja que cada vegada més gent viu i viurà en elles…. Entre les mesures a seguir podem trobar: la disminució del trànsit urbà, sobretot dels cotxes dièsel i la millora en les emissions industrials i de calefacció, Continua la lectura de La contaminació de l’aire augmenta de forma alarmant en les ciutats