La marca España ataca de nou: el foc de Seseña

Un gran foc, provocat intencionadament, porta ja més de 24 h cremant pneumàtics a la localitat de Seseña. La notícia, apareguda al diari “El Diario” (veure http://www.eldiario.es/clm/Junta-Castilla-La-Mancha-Quinon-Sesena_0_515499295.html), no tindria més importància sinò fos perquè ……”és l’abocador incontrolat i il·legal de pneumàtics més gran d’Europa”. Conegut des de fa temps, cap administració ha intervingut per legalitzar-lo o bé per obligar-lo a tancar.

Denunciat des de fa temps per veïns – la urbanització del pocero a Seseña (el Quiñon) es troba tant sols a 500 metres del indret del foc – i per diversos col·lectius i partits polítics, està en funcionament des dels anys 90. Ara, està passant allò que molts denunciaven.

El problema més greu és la gran contaminació atmosfèrica que el foc està provocant. I és que la crema de pneumàtics comporta l’emissió de grans partícules en suspensió, de monòxid de carboni, de biòxid de sofre i òxids de nitrògen. A més, també hi ha emissió de hidrocarburs aromàtics policíclics, dioxines, furans i metalls pesants com l’arsènic, el cadmi, níquel, zenc, mercuri, crom i vanadi. En definitiva: un coktail tòxic que és altament tòxic i mutagènic.

Davant d’aquesta situació, les autoritats han començat a evacuar a la gent de les zones properes. Gent que és veu afectada, al igual que el medi ambient, per la deixadessa i inoperància de les diverses autoritats que han pogut intervenir i no ho han fet. Ara es parlarà de catàstrofe quan en realitat era una situació perfectament previsible i evitable. Continua la lectura de La marca España ataca de nou: el foc de Seseña

Els urbanites són els que “s’empassen” més diòxid de carboni

La contaminació atmosfèrica urbana segueix augmentant a un ritme alarmant, causant estralls en la salut humana. Segons l’OMS els nivells globals de contaminació atmosfèrica urbana ha augmentat en els últims anys un 8 per cent.

De fet, les ciutats més pobres i amb més de 100.000 habitants tenen unes taxes de contaminació properes al 98 per cent, mentre que les que pertanyen a estats amb alts ingressos el percentatge es redueix fins al 56 per cent. Aquest tema es parlarà a l’Assemblea Mundial de la Salut, que tindrà lloc des del dia 24 i fins al 30 de maig.

A Barcelona es registren episodis d’alta contaminació és a dir, se superen els nivells marcats per la Unió Europea de dos a quatre dies a l’any, especialment de vuit a onze del matí, però s’assoleixen nivells propers als límits uns 45 dies a l’any. Un grup d’especialistes defineix, a instàncies del consistori, tres escenaris possibles i proposa accions com limitar l’aparcament als no residents o prohibir la circulació a les matrícules parells o senars

Aquestes són algunes de les mesures previstes:

En superar un llindar de 200 micrograms / m3 de diòxid de nitrogen (NO2). La mitjana barcelonina se situa en 2-4 dies a l’any. També es considera un episodi superar els 80 micrograms per m3 de partícules en suspensió.

– Comunicació via canals interns i canals externs- Activa campanya de sensibilització

– Limitar la capacitat d’entrada a la ciutat via regulació semafòrica donant prioritat al transport públic i als VAO mitjançant un carril especial

– Incrementar el transport en alguna zona, reconvertint carrils de circulació en carrils bici

– Mesures de promoció del transport públic

– Regular l’aparcament per a no residents

– Regular la circulació de taxis a buit a les zones més castigades per la contaminació

– Prohibir càrrega i descàrrega de 7h a 11h i la parada dels busos discrecionals

– Permetre circulació només als vehicles amb matrícules parells o senars

– Reg amb aigua freàtica de places i parcs no asfaltats. També els carrers de dos a quatre de la matinada.

– Intensificar el control del compliment del Pla d’ambientalització de les obres. Prohibició de l’ús de bufadors en les tasques de neteja i restricció de les activitats que aixequin pols.

– Reducció de la velocitat en les vies principals a 30 km / h, sempre que el protocol no estigui activat també per NO2

Veure també http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160317/40512439178/medidas-contaminacion-expertos-barcelona.html

http://www.ecoticias.com/co2/115104/urbanitas-CO2-tragan

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que más del 80 por ciento de las personas que viven en zonas urbanas están expuestas a niveles excesivos contaminación, especialmente aquellos de los países con ingresos bajos. De hecho, las ciudades más pobres y con más de 100.000 habitantes tienen unas tasas de contaminación cercanas al 98 por ciento, mientras que las que pertenecen a estados con altos ingresos el porcentaje se reduce hasta el 56 por ciento. Se trata de un problema de salud pública ya que, tal y como ha recordado la OMS, a medida que disminuye la calidad del aire, aumenta entre la población el riesgo de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiacas, cáncer de pulmón y patologías respiratorias agudas como, por ejemplo, asma. “La contaminación del aire es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad. Las personas que más lo sufren son los niños, mayores y las personas más pobres. No obstante, es una buena noticia que hayamos detectado que cada vez más ciudades están intensificando sus esfuerzos para monitorear la calidad del aire y mejorarla”, ha aseverado el subdirector general de Familia, Salud de Mujeres y Niños de la OMS, Flavia Bustreo. HAN AUMENTADO UN 8% EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Ahora bien, según la OMS y a pesar de las mejores, los niveles globales de contaminación atmosférica urbana ha aumentado en los últimos años un 8 por ciento. En este sentido, los países de Europa, las Américas y la región del Pacífico Occidental son los que cuentan con menor contaminación, mientras que los más contaminados son los estados de la zona del Mediterráneo Oriental de la OMS, las regiones del sudeste asiático y las ciudades más pobres del Pacífico Occidental. Asimismo, aunque no se cuentan con datos específicos, el organismo ha señalado que la contaminación del aire en las zonas urbanas de la Región de África está por encima de la media. “La contaminación atmosférica urbana sigue aumentando a un ritmo alarmante, causando estragos en la salud humana, si bien hay una mayor conciencia. Y es que, cuando la calidad del aire mejora, disminuye la tasa global de enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, ha argumentado la directora del departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud, María Neira. Algunas de las medidas destacadas por la OMS para reducir la contaminación consisten en reducir las emisiones de las chimeneas industriales, aumentar el uso de las fuentes de energía renovables y priorizar las redes de ciclismo. Este va a ser uno de los temas que se traten durante la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará desde el día 24 y hasta el 30 de mayo, y donde los estados miembros discutirán una hoja de ruta para dar una respuesta global mejorara a los efectos adversos que tiene para la salud la contaminación del aire.

Fuente: medio ambiente