La data en que s’acabarà l’aigua potable a la Terra

L’aigua, com tothom sap és un bé preuat i escàs en moltes parts del món. De fet, l’aigua dolça que consumim representa tant sols el 3% de l’aigua del planeta, i d’aquest 3% (veure Fig.1) tant sols fem servir les aigües subterrànies i les superficials.

Fig. 1. Distribució de l’aigua del planeta. Pot veure’s com l’aigua que utilitzem representa tant sols el 30,4 % del 3% que correspon a l’aigua dolça (això representaria la suma de l’aigua subterrània i la de pantans i llacs)

De les aigües que utilitzem, cada vegada més – lligat al canvi climàtic i al increment de població – fem ús de les aigües subterrànies. Aigües que tenen un període de renovació més lent que les superficial, essent més difícil la seva regeneració en cas de sobreexplotació,  i a les que la contaminació afecta en major grau pel mateix motiu.

Ara en un informe filtrat per wikileaks i publicat al diari “Rebelión” (veure https://www.rebelion.org/noticia.php?id=212151), pot llegir-se com la Cia Nestlé va elaborar un informe en l’any 2009 on les conclusions son colpidores pel que fa a la disponibilitat futura d’aigua potable. Segons l’informe, corroborat recentment pel Banc Mundial (veure https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23665/K8517ExecutiveSummary.pdf?sequence=10), cap a l’any 2025 1/3 de la població mundial tindria problemes d’escassetat d’aigua potable i cap al 2050 la situació seria ja catastròfica.

La raó d’això va lligada al que posem a taula. Una dieta rica en carn suposa que consumeix més aigua que una dieta rica en vegetals, ja que per produir un quilo de carn necessitem més aigua que per produir els aliments vegetals amb els quals engreixem a l’animal en qüestió (veure Fig. 2)

Fig 2. Esquema simplificat de la quantitat necessària, en mitjana, d’aigua per produir un quilo de carn o de verdures.

Donat que la dieta majoritària en occident és basa i molt en la carn, i que els països en desenvolupament – cas de la Xina i la India – volen fer el mateix (i tenen tot el dret a fer-ho), l’aigua potable s’està acabant. I val a dir, per ser realista del tot que no han tingut en compte l’aigua destinada a la  producció de biocombustibles. Aquest seria un altre front a tenir en compte.

En resum: el que posem a la taula per menjar, com ja hem dit moltes vegades, si serveix per canviar el món. En aquest cas una disminució en la dieta a base de carn i un increment en les proteïnes d’origen vegetal servirien i molt per pal·liar la manca d’aigua potable en el futur. Continua la lectura de La data en que s’acabarà l’aigua potable a la Terra

Les flames del fraking (vídeos)

Fa uns dies un polític ecologista australià cala foc a les emanacions de gas en una zona on s’aplica la fracturació hidràulic per denunciar la seva contaminació. Però aquesta denuncia fa anys que es produeix.

Als Estats Units, per exemple, durant els últims set anys s’han difós desenes de vídeos en què es mostra l’experiència de persones afectades per les filtracions de gas en zones properes als pous en els quals s’utilitza la tecnologia del fracking.

Aquestes denuncies són mol nombroses, per exemple a Pennsilvanià reconeix oficialment que el fracking ha contaminat l’aigua centenars de vegades. Les operacions de perforació contaminen l’aigua de múltiples pous per gas metà, produeixen abocaments accidentals d’aigües residuals, i fan que simplement els pous s’assequin o  la aigua es torni imbevible. Aquí anul·lem les lleis que ho prohibeixen….. Continua la lectura de Les flames del fraking (vídeos)