Els 10 països més desforestats del món

Molta gent no és conscient de com els arbres són útils per al nostre Medi Ambient i la nostra seguretat. Les arrels dels arbres ajuden a fixar el sòl , a prevenir l’erosió i les esllavissades de terra, així com també ajuden a absorbir l’aigua i a reduir els riscos d’inundacions.
Amb el desenvolupament imparable , la producció i el creixement de la població, la demanda de recursos naturals segueix creixent. Malgrat els esforços per tornar a plantar arbres i reforestar , alguns països estan experimentant els efectes de l’alta desforestació.

font:http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/112988/10-paises-deforestados-mundo

“La deforestación es una amenaza considerable en el mundo actual que afecta a la biodiversidad, al Medio Ambiente y a todos los seres vivos y es un problema más que evidente en estos 10 países que poseen las tasas más altas de deforestación en el mundo.


Son la mayor fuente de aire limpio y de oxígeno. Los árboles ayudan a filtrar el aire y generan la mayor cantidad de oxígeno que resulta indispensable para vivir. Los países con menos cantidad de árboles tienen un Medio Ambiente más contaminado. Los países que se mencionan aquí se clasifican en base a la cantidad de la deforestación que se ha hecho en los últimos 5 años. Mientras que otros países han tomado medidas para preservar y mantener sus bosques, otros parecen continuar e incluso aumentar la tasa de deforestación con cada año.

10. Laos Continua la lectura de Els 10 països més desforestats del món

Estat d’alarma climàtica: s’han superat els +2ºC

Després d’omplir-se el pap del gran acord aconseguit en la cimera de Paris, que en realitat va ser un gran bluff. Després dels avisos del IPCC sobre la necessitat de reduir les emisions de gasos d’efecte hivernacle. Després de anys i anys escoltant que si no passàvem dels +2ºC el clima no canviaria gaire i que per tant això era l’objectiu a assolir……. Doncs bé, ja els em assolit. Segons el darrer post de Ferran P. Vilar (https://ustednoselocree.com/2016/03/13/estado-de-alarma-climatica-se-han-superado-los-2c/), la humanitat ja ha assolit aquesta fita.

La concentració de CO2 a l’atmosfera ha experimentat el major augment mai registrat: +3,76 ppm de febrer del 2015 fins febrer del 2016. I com és possible que la concentració hagi augmentat tant si les emissions de CO2 han minvat (al menys durant els dos darrers anys no han augmentat)? Doncs perquè la Terra també, com a conseqüència de la realimentació positiva (https://ustednoselocree.com/2010/06/07/entender-gravedad-amplificacion-polar-2/), emet CO2 (veure http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7593/full/nature16946.html). Aquesta dada, conjuntament amb el fet que el glaç de l’Àrtic ha assolit el mínim hivernal des que es fan mesuraments, sembla indicar que hem perdut el control de la situació. I si la SITUACIÓ ACTUAL ÉS TAL QUE JA HEM SUPERAT ELS TIPPING POINTS MÉS PERILLOSOS, llavors……

Ara podem continuar tranquil·lament negant la impossibilitat del creixement infinit en un planeta de recursos finits, podem continuar també negant les causes reals d’aquesta crisi econòmica que mai s’acabarà de seguir amb les polítiques actuals, podem seguir mantenint un model penós de redistribució de recursos i d’injustícia social, podem seguir pensant que la tecnologia tot ho arreglarà i esperant solucions miraculoses….però la realitat és tossuda i ens va demostrant que res no és com pensem i que pot arribar a ser pitjor del que havíem imaginat.

Continua la lectura de Estat d’alarma climàtica: s’han superat els +2ºC