Escalfament global i aus migratòries

El treball, publicat a la revista PLoS ONE , ha constatat que el oca comú està ocupant nous hàbitats durant la hivernada , el que indica un canvi en les estratègies migratòries. Una primera conclusió d’aquesta investigació apunta que el rang de distribució geogràfica en les espècies migratòries de llarga distància s’està desplaçant cap al nord. Conseqüència directa de l’escalfament global. Continua la lectura de Escalfament global i aus migratòries

Occident i el desenvolupament sostenible

Ja hem comentat en diverses ocasions que una de les condicions sine qua non per poder tenir un món sostenible és que hi hagi una redistribució correcta dels recursos presents a la Terra. Hi ho és perquè mentre hi hagi gent pobre, que no té res a perdre perquè no té res, no podem demanar respecte per el medi ambient. O és que algú de nosaltres podria dir-li a una persona que es troba en la misèria absoluta que no vagi a tallar arbres a la selva per poder encendre un foc o tenir un tros de terra per poder viure? I sense cap mena d’educació ni formació, factor que sovint acompanya la misèria, no es troba una persona indefensa davant de les manipulacions per part dels poders establerts? I com criticar a un país que ha de vendre els seus recursos més preuats per poder pagar els deutes que li han fet contraure els mateixos creditors?

Realment l’interessa a Occident – és a dir als paisos rics  que en teoria estan molt preocupats per la sostenibilitat i la millora del medi ambient – que els paisos pobres es desenvolupin i per tant millori el medi ambient? Doncs segons un article aparegut al diari “El Diario” (http://www.eldiario.es/theguardian/Occidente-interesa-desarrollo-paises-pobres_0_492401346.html), traduït de un article publicat a “The Guardian”, NO interessa. Però en canvi tots els líders polítics dels paisos desenvolupats s’omplen el pap dient que si i que a més sense el seu ajut tot aniria a pitjor….. (com si de vegades això ja fos possible).

Continua la lectura de Occident i el desenvolupament sostenible