L’extinció de les abelles posa en perill la producció mundial d’aliments

Fa unes hores s’ha aprovat la primera avaluació global sobre pol·linitzadors , que ha portat a terme la Plataforma Intergovernamental de Biodiversitat i serveis ecosistèmics ( IPBES per les sigles en anglès). Aquesta avaluació alerta que un nombre creixent de les espècies de pol·linitzadors de tot el món van camí de l’extinció.

Com bé va dir Albert Einstein, les abelles són molt importants per al desenvolupament de l’home ja que sense elles , el 60 % de les fruites i verdures que avui consumim desapareixerien en no ser  pol·linitzades .
De les 100 espècies de cultius que proveeixen el 90 % dels aliments del món, les abelles pol·linitzen més del 70 % d’ells. A més, pol·linitzen més de 25.000 espècies de plantes amb flors.

Els pol·linitzadors salvatges de certes regions , especialment les abelles i papallones, estan sent amenaçats per diversos factors , ” ha dit el vicepresident de la IPBES vicepresident, Sir Robert Watson. “La seva disminució es deu principalment als canvis en l’ús del sòl, les pràctiques agrícoles intensives i l’ús de pesticides , l’impacte de les espècies exòtiques invasores, les malalties i plagues, i el canvi climàtic. Continua la lectura de L’extinció de les abelles posa en perill la producció mundial d’aliments

Canvi climàtic a Espanya: Emissions, evidències i polítiques aplicades

Ja ho vàrem comentar en un altre post (veure http://blocs.xtec.cat/cienciasexperimentals/2016/02/19/el-carbo-dispara-les-emissions-contaminants-en-espanya/), Espanya contamina per damunt del que li pertoca. I el més greu és que les polítiques que s’estan aplicant i les que es volen aplicar lluny d’alleujar el problema l’agreujaran.

En un article aparegut al diari “Público” (http://blogs.publico.es/fernando-prieto/2016/02/28/cambio-climatico-en-espana-emisiones-evidencias-y-politicas-aplicadas/), podem llegir més sobre aquest tema. De la seva lectura es dedueix que el nou govern, sigui quin sigui, haurà de prendre mesures encaminades a reduir aquesta contaminació des de ja mateix. No hi ha cap excusa que valgui. Continua la lectura de Canvi climàtic a Espanya: Emissions, evidències i polítiques aplicades