“Asilvestrar” el medi ambient ?

Una de les modes recents és la reintroducció d’espècies que avui en dia no estan en els llocs on abans estaven. En un article aparegut a SINC (http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-cientificos-cuestionan-las-nuevas-formas-de-asilvestrar-el-medioambiente) se’ns parla – entre d’altres – de la reintroducció del bisó europeu a la illa danesa de Bornholm . Però com diuen molts científics els resultats no son en ocasions els desitjats. I de fet, tenint en compte el canvi climàtic que ja tenim: les espècies reintroduïdes s’adaptaran a aquest? Resistiran a les noves condicions hídriques i malalties que el canvi comportarà? I com afectaran a la piràmide ecològica actual? Val la pena realment el “rewilding” o reintroducció d’espècies ja extingides ? Continua la lectura de “Asilvestrar” el medi ambient ?

Simulació de la fotosíntesi amb supercomputador …

Els ordinadors actuals treballen de la mateixa manera que l’interruptor de la llum del nostre cambra de bany. Només hi ha dues posicions: encès i apagat. Els informàtics donen valor 1 i 0 a aquests dos estats. I amb combinacions de 0 i 1 són capaços de construir tot el llenguatge sobre el qual està basat el nostre univers digital. Un superordinador és aquell amb capacitats de càlcul molt superiors a les computadores comuns destinat a fins específics.

El segle passat, un grup de científics alemanys i danesos es va adonar que els àtoms es comporten de la forma més irracional possible. De ciència ficció. Per exemple, una de les propietats dels àtoms és que poden estar en dos llocs alhora. Una altra propietat és que un àtom pot transmetre determinades propietats a un altre sense que hi hagi res entre mig. Tot això va donar lloc a la mecànica quàntica. La mecànica quàntica ha construït coses que estan en la vida moderna: els scanners dels hospitals, els raigs làser . ..En diversos laboratoris del món s’està duent a terme una carrera per fabricar l’ordinador quàntic. Aquest ordinador canviaria la nostra relació amb la quotidianitat perquè realitzaria milions d’operacions matemàtiques de milers de xifres, en milisegons. Mentrestant, amb la supercomputació científics i enginyers analitzen processos físics molt complexos utilitzant tècniques de simulació.

Aquesta tècnica de superocomputadors  s’ha emprat en simular el procés d’absorció de la llum de les plantes : la fotosíntesi.

Recordem que la fotosíntesi  és la conversió de matèria inorgànica en matèria orgànica gràcies a l’energia que aporta la llum . Concretament, el LHCII Light Harvesting Complex II  és el pigment proteic més abundant de les plantes verdes localitzat a la membrana tilacoidal dels cloroplasts, encarregat de fer la fotosíntesi. No se sap exactament com absorbeix els fotons de la llum.

El paquet de programari Octopus, utilitzat per fer a els càlculs, és fonamenta en dues teories que són fruit de la reformulació de la mecànica quàntica i la densitat electrònica. Amb tota la tecnologia s’ha aconseguit simular només una part de la molècula amb tota la gran tecnologia superior.

Pot ser si que segons va dir Galileo Galilei : Les matemàtiques són l’alfabet amb el qual Déu ha escrit l’Univers. Però ens queda molt per aprendre d’allò que la natura fa pel fet de ser-hi, Continua la lectura de Simulació de la fotosíntesi amb supercomputador …