Geoinformàtica per conèixer l’origen de la Terra

Fins fa relativament poc la geologia, que com totes les ciències es basava en la observació, feia representacions de les dades obtingudes mitjançant il·lustracions a ma que s’introduïen en ordinadors que a la vegada les distorsionaven i afegien un xic de moviment. Però poc a poc les coses han anat canviant mitjançant la introducció de programes informàtics més potents en els quals es poden encabir les dades obtingudes en les investigacions de camp.

Ara, geòlegs de la universitat de Sidney (Austràlia) estan desenvolupant un programa anomenat GPlates (programa Open Source o de codi obert) que permet estudiar la història dels moviments de les plaques tectòniques en quatre dimensions. Amb aquest programa com inici, els investigadors esperen poder reconstruir la història evolutiva de la Terra. Des del primer supercontinent o pangea anomenat Columbia (2000-1880 Ma), passant per la segona pangea anomenada Rodinia (1100 Ma) i arribant fins a la pangea de Wegener (250 Ma). A més, i donat que el programa permet incorporar multitud de dades procedents de diferents camps de la geologia, també permetrà que sigui una bona eina en la prospecció de recursos i fins i tot veure com responen els oceans al canvi climàtic. En definitiva: Una eina potent que ens permetrà fer un salt qualitatiu i quantitatiu en el coneixement de Gea. Continua la lectura de Geoinformàtica per conèixer l’origen de la Terra

La ‘SALMONELLA’ o el ‘E.COLI’ s’estenen per Europa

Així es desprèn de l’últim informe sobre resistències de bacteris zoonòtics a Europa elaborat per l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les sigles en anglès) i el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC).Les zoonosis constitueixen un grup de malalties dels animals que són transmeses a l’home per contagi directe amb l’animal malalt, a través d’algun fluid corporal com orina o saliva, o mitjançant la presència d’algun intermediari com poden ser els mosquits o altres insectes. També poden ser contretes per consum d’aliments d’origen animal que no compten amb els controls sanitaris corresponents, o per consum de fruites i verdures crues mal rentades.

La resistència als antibiòtics és un fenomen pel qual un bacteri esdevé resistent a l’activitat d’un fàrmac antimicròbic. Aquesta resistència pot ser natural o adquirida. Amb el pas dels anys i la generalització de l’ús d’antibiòtics en medicina i ramaderia, la resistència als antibiòtics ha esdevingut cada cop més important, sobretot en el cas de soques de bacteris la sensibilitat dels quals a certs fàrmacs semblava indiscutida (per exemple, Salmonella i cloramfenicol).

Els bacteris que posseeixen una mutació que els permet sobreviure continuaran reproduint-se, transmetent a la seva descendència els seus gens resistents, produint ràpidament una generació de bacteris plenament o majoritàriament resistents.

Font: Continua la lectura de La ‘SALMONELLA’ o el ‘E.COLI’ s’estenen per Europa