Silvicultura i escalfament climàtic

Segons la Viquipèdia (veure https://ca.wikipedia.org/wiki/Silvicultura), “la silvicultura (del llatí “silva“, selva o bosc i de “cultura“, conreu) és la ciència, la tècnica i l’art de gestionar les masses forestals.

La silvicultura té el paper d’ajudar a evolucionar els boscos aprofitant els factors ecològics, segons els principis de l’ecologia forestal, i les potencialitats naturals a fi d’optimitzar de manera duradora els productes i els serveis segons les necessitats humanes. El silvicultor vetlla principalment per la regeneració, la formació i la collita dels arbres. La silvicultura permet obtenir un valor econòmic, paisatgístic i mediambiental, com ara combatre l’erosió en terrenys amb pendent o fixar dunes com en les Landes de Gascunya.”

Doncs bé, segons un article aparegut a SINC (veure http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mano-del-hombre-sobre-los-bosques-calienta-la-Tierra) les reforestacions i en general l’acció de l’home sobre els boscos de la Terra està contribuïnt – conjuntament amb l’alliberament de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants – a l’escalfament de la Terra.

I és que els boscos reforestats tant sols amb espècies d’elevat rendiment econòmic, bàsicament de coníferes, no realitzen la mateixa funció que els boscos originals on coexistien una gran diversitat d’espècies. L’evapotranspiració hi juga un paper fonamental.

Tenir una bona coberta vegetal és important cara al manteniment de la T terrestre, però cal que aquesta tingui la màxima biodiversitat possible per tal que el ecosistema funcioni correctament.

Fukuoka, el petit bonhome i savi Japonès de l’agricultura ecològica (veure https://ca.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka), ho tenia molt clar: “cal sembrar i sembrar si volem deixar un futur als nostres descendents”, però aquesta sembra ha d’anar – com ell mateix deia – a garantir la màxima biodiversitat allunyant-nos de criteris únicament econòmics i a preservar al màxim la salut del sòl. Poder és hora de repensar les pràctiques de silvicultura i orientar-les cap a la sostenibilitat de Gaia. Continua la lectura de Silvicultura i escalfament climàtic

Els quatre alfabets de la matèria

Des de sempre he sentit fascinació per la taula periòdica. El fet que el món està constituït per unes poques peces que es barregen entre sí, és com una màgia de la natura que és capaç de generar vida. De la mateixa manera que l’home és l’únic ésser que és capaç de crear meravelles amb 28 lletres de l’alfabet, fent màgia també. Per això aquest article em resulta especialment familiar.

Font: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/els-quatre-alfabets-materia-4875789 Continua la lectura de Els quatre alfabets de la matèria