El que ens revelen les cristal·litzacions

El QUE ENS REVELEN LES CRISTAL·LITZACIONS

El present treball de recerca pretén ser una introducció al món de les cristal·litzacions sensibles.

Aquesta és una tècnica que ens permeten visualitzar l’estat de salut d’un aliment – o fins i tot de la salut humana mitjançant l’anàlisi de la sang – a través de l’estructura interna dels cristalls obtinguts a partir de dissolucions dels mateixos. Aplicant aquesta tècnica a diferents aliments provinents d’agricultura ecològica i convencional he pogut determinar si l’estat de salut, per comparació amb els patrons existents a la literatura consultada, és el mateix o no. Dels resultats obtinguts puc concloure que hi ha correlació directa entre una bona salut i els aliments obtinguts mitjançant agricultura ecològica i a l’inrevés.

LAIA GIL