Conceptes erronis al voltant de la Tassa de Retorn Energètic

Ja hem posat més d’un post sobre la tassa de retorn energètic (TRE), que és un concepte fonamental a l’hora de pensar en si una font energètica ens pot servir o no.

Ara, Carlos de Castro en un interessant article (http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3129&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=algunos-conceptos-erroneos-de-la-tre-tasa-de-retorno-energetico-y-algunos-calculos-menos-incoherentes) ens explica la diferència entre la TRE estandard, la TRE punt d´ús i la TRE extesa. Tres conceptes importants per tal de valorar possibles fonts d’energia que ens siguin útils. Continua la lectura de Conceptes erronis al voltant de la Tassa de Retorn Energètic

Afegits quatre nous elements a la taula periòdica

Aquests quatre elements completen la setena fila, o període, de la taula, i per tant completen la taula periòdica, almenys tal com la coneixem fins ara.

El ununtrium, el ununpentium, el ununseptium i el ununoctium només existeixen durant fraccions de segon i encara no se’ls coneixen aplicacions pràctiques.

Pertanyen al conjunt dels coneguts com a elements sintètics, els que tenen nombres atòmics entre el 95 i el 118, tots ells amb una vida mitjana prou curta com perquè hagin desaparegut de la Terra, de manera que només es troben quan es sintetitzen en un reactor nuclear o en un accelerador de partícules.

De fet aquests quatre nous elements tenen una vida mitjana de mil·lisegons, excepte el ununtri-286, que és l’isòtop més estable de l’element 113, que té una vida mitjana de 20 segons.

En els propers mesos els científics que van descobrir aquests elements sintètics hauran posar-los nom. Poden portar un nom mitològic, d’un mineral, un lloc o país, una propietat o fins i tot un científic. Continua la lectura de Afegits quatre nous elements a la taula periòdica