Educació preveu un títol de FP bàsica per ser banderiller

L’educació dels joves és un tema crucial des del mateix origen de la societat humana. Vivim en una societat en la qual les persones han de prendre de forma continuada decisions sobre la seva vida. Aquestes decisions han de basar-se en el respecte la justícia i la llibertat de cadascú. Quan el respecte es relaciona amb la naturalesa es refereix a la valoració del medi ambient en què vivim, dels animals, plantes i tot allò que fa possible la vida al planeta. Per això em resulta molt dificil entendre el títol d’aquest article …

Font:http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/educacio-preveu-titol-basica-per-ser-banderiller-4595286

Quan algunes autonomies com les Balears i el País Valencià -que al maig van estrenar governs d’esquerres- mantenen encesos debats interns sobre la possible prohibició de les corrides i d’altres espectacles taurins als seus territoris i mentre l’Ajuntament de Madrid es disposa a retirar la seva subvenció a l’Escola de Tauromàquia d’aquesta ciutat, el Ministeri d’Educació ha enviat aquesta setmana a les comunitats autònomes un avantprojecte de decret per a la creació d’una nova titulació de formació professional (FP) bàsica destinada a formar «professionals capaços d’exercir les tasques pròpies dels matadors de toros novells sense picadors aplicant les bases de la puresa en el toreig».

Es tracta, segons va explicar ahir la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, d’un títol al qual podran optar joves «que tenen dificultats per obtenir el títol de l’educació secundària obligatòria, l’ESO». «El que hauríem de fer és ajudar aquests alumnes a acabar els estudis bàsics, però en lloc d’això els volen fer banderillers», va protestar Rigau, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

En tot cas, si el decret s’acaba aprovant, la Generalitat no estaria obligada a incloure aquest nou títol en la seva oferta educativa de FP bàsica, sobretot quan es tracta d’una modalitat, creada per la

LOMCE, que té una escassa implantació a Catalunya. Això per no mencionar l’escassa sortida laboral que tindrien els estudiants que volguessin exercir aquí la seva professió.

L’avantprojecte de decret, que la setmana que ve serà debatut a la comissió de FP del mateix ministeri, preveu, entre altres coses, que els estudiants d’aquesta nova FP bàsica de Tauromàquia i Activitats Auxiliars Ramaderes aprenguin a «identificar els elements propis de la lídia relacionant-los amb els seus orígens, amb la seva evolució, amb la litúrgia taurina i amb la història del toreig».

El document, al qual ha tingut accés aquest diari, insta les comunitats autònomes que decideixin impartir els estudis a tenir en compte, a l’hora de desenvolupar el temari, que «la tauromàquia és una manifestació artística desvinculada d’ideologies que forma part de la cultura tradicional i popular», i subratlla que «el seu futur està lligat a la seva consideració com a part essencial del Patrimoni Artístic, Cultural i Etnogràfic d’Espanya».

L’avantprojecte no indica, però, com fer compatible les sorts del toreig amb el respecte pels animals i la seva cura.