Una ressonància magnètica del cervell avalua la intel·ligència de les persones

A través d’una resonància magnètica, les investigacions realitzades mostren, per primera vegada, que cada persona té un mapa de connexions cerebrals estable que el distingeix dels altres, com una petjada única. Continua la lectura de Una ressonància magnètica del cervell avalua la intel·ligència de les persones

El decreixement dins del programa dels partits polítics….

Dins de la gestió ambiental, les mesures a prendre “sempre depenen de la visió a mig i llarg termini” de les persones i col·lectius implicats. Aquesta visió, però, sovint ve condicionada per la manera de veure el món i del “background” o conjunt de creences, hàbits, costums….de cadascú. Moltes vegades, per no dir totes, la ideologia condiciona les mesures a prendre. Per tant les ideologies son importants. Continua la lectura de El decreixement dins del programa dels partits polítics….