Les barreres de xiprers podrien reduir el risc d’inici d’incendis

Investigadors espanyols i italians han fet estudis sobre la inflamabilitat de diversos tipus de vegetació i han trobat que els xiprers tenen una baixa capacitat d’ignició. Han publicat aquests resultats en la revista “Journal Environmental Management” ( veure  Journal of environmental management. 159: 68-77; Pubmed Record DOI: 10.1016/j.jenvman.2015.05.020 ).

L’ecosistema del bosc mediterrani és un ecosistema acostumat a estius eixuts i calorosos en el que hi ha abundants plantes esclerofil·les. A més, sovint es produeixen incendis. Incendis que si bé ja es produïen de forma natural, amb l’acció antròpica han anat augmentant la seva freqüència fins fer difícil la regeneració dels ecosistemes afectats. La troballa de que els xiprers – plantes que resisteixen molt bé les sequeres i les altes T – son també resistents a la ignició, pot ser un pas important cara a fer barreres per tal de que els incendis no siguin tan extensos, intensos i perillosos  en algunes zones com fins ara. Podem veure un resum de l’article en qüestió en article aparegut a l’agència SINC (http://www.agenciasinc.es/Noticias/Barreras-verdes-de-cipreses-podrian-reducir-el-riesgo-de-inicio-de-incendios) Continua la lectura de Les barreres de xiprers podrien reduir el risc d’inici d’incendis

Síria i la crisi ambiental

Ja ho hem tractat en altres ocasions. El drama Sirià té diverses causes. Una és la d’una crisi ambiental que va provocar una sequera important que va reduir els recursos alimentaris. Altre és que Síria ha passat a ser país importador de petroli i no exportador, amb la conseqüent minva de diners procedents d’aquest recurs. Diners que ara s’han d’extreure d’altres prestacions envers la població. Aquest fet ha provocat també una crisi econòmica important. A més, trobem els interessos geostratègics de la zona per a molts països (estats units, anglaterra, israel, rússia…..). Interessos que han portat a la creació d’Isis per part dels USA, anglesos i israelians i per tant de l’acceleració de la crisi humanitària. Continua la lectura de Síria i la crisi ambiental