Com el nostre problema energètic porta a un problema de col·lapse del deute

Nova entrega de la ja em altres ocasions esmentada Gail Tverberg en el seu blog (http://ourfiniteworld.com/2015/09/14/how-our-energy-problem-leads-to-a-debt-collapse-problem/). Com sempre, l’article està en anglès però no és difícil d’entendre. En aquest cas l’autora lliga el que ha anat passant des de 1820 fins l’actualitat pel que fa a creixement energètic, creixement del GDP (gross domestic product o producte intern brut) i creixement del deute. Aquest llarg període d’observació d’aquestes dades li permet arribar a una sèrie d’interessants conclusions entre les quals voldria destacar el fet que estem arribant al límit del deute i que aquest sistema de deute es molt semblant a un esquema de tipus Ponzi (programa d’inversió fraudulent en el qual l’operador promet als inversors grans guanys; un exemple seria el cas Madoff als Estats Units). Per pensar-hi i reflexionar, oi? Continua la lectura de Com el nostre problema energètic porta a un problema de col·lapse del deute

L’Àrtic envaït per milions de mosquits a causa del canvi climàtic

Els mosquits envaeixen també l’ Àrtic. Un estudi de la Universitat de Dartmouth prediu que la probabilitat dels mosquits de sobreviure i emergir fins a l’edat adulta s’incrementarà en més d’un 50 per cent si les temperatures de l’Àrtic s’eleven 2 º C. L’augment de temperatures està provocant que els mosquits a l’Àrtic creixin més ràpid, augmentant la seva població i amenaçant a espècies com el caribú.

Continua la lectura de L’Àrtic envaït per milions de mosquits a causa del canvi climàtic