Califòrnia sota les flames

Ja havíem parlat de la llarga sequera, des de fa 4 anys, sota la que es troba Califòrnia. Sequera que té a veure amb el canvi climàtic i, donat que Califòrnia és l’estat que abasteix majoritàriament el mercat interior dels USA de fruites i verdures, ha portat al president Obama a dir que cal lluitar contra el canvi climàtic. A més del dèficit hídric, que es manifesta amb fortes restriccions pel que fa al consum i utilització de l’aigua, un altre efecte de les sequeres perllongades son els incendis. Incendis que a més necessiten aigua per ser extingits. Si a més l’aigua es troba barrejada amb substàncies ignífugues els efectes negatius sobre la vegetació son més considerables. El foc comporta la destrucció de la vegetació, alliberament de CO2, gas d’efecte hivernacle, i la destrucció del sòl. És un cicle de retroalimentació positiva infernal que a la llarga fa que tota una regió acabi desertificada (la desertificació és el procés pel qual una zona esdevé desert per acció de l’home; el contrari, per acció natural, seria la desertització) i per tant dificulti la presencia d’éssers humans i activitats econòmiques com els conreus de fruita i verdura. Continua la lectura de Califòrnia sota les flames