Com es fa música sense instruments ?

Comment peut-on faire de la musique sans instruments?

 

Es pot o no es pot fer música sense instruments?
Normalment associem la música als instruments que podem veure a qualsevol orquestra o conservatori o fins i tot amb instruments existents a diferents cultures arreu del món.

Hi ha per una altra banda també la música electrònica, que no requereix d’instruments pròpiament dits, però existeix una altra via per fer música: aquella que utilitza qualsevol objecte que tingui la propietat de vibrar sota l’efecte d’una pertorbació en ell induïda.

Abans d’explicar aquesta via de producció musical, caldria però recordar un parell de coses. Per una banda què és el so i com es propaga i per una altra, establir la diferència entre soroll i música.

 Comencem explicant què és el so. Tothom ha experimentat alguna vegada la transmissió de calor (que és una forma d’energia) a través d’un objecte metàl·lic que es troba en contacte amb una font de calor fins a les seves mans . Doncs bé, el so també és una forma d’energia que es transmet des d’un punt on es produeix algun tipus de pertorbació en l’objecte que està creant aquest so i el receptor ( la persona que rep el so ). Per entendre’ns, perquè una persona sigui capaç d’escoltar un so, primer de tot hi ha d’haver un productor ( l’objecte que vibra ), a continuació hi ha d’haver un mitjà de propagació de la pertorbació ( en el cas de la calor, el mitjà seria l’objecte metàl·lic) i per últim hi ha d’haver el receptor amb el seu propi “codi” per desxifrar aquesta energia que li està arribant ( seria el cervell humà  l’encarregat de desxifrar l’energia).

 Un objecte que vibra produeix en l’aire que l’envolta una sèrie de compressions i dilatacions que es van transmetent. Aquesta successió de compressions i dilatacions són una forma d’energia i és justament aquesta energia la que es transmet. La successió de compressions-dilatacions és periòdica per això diem que el so es transmet mitjançant ones. Un aspecte important a destacar del so és que cal que hi hagi un medi material perquè els sons es transmetin, entenent per medi material, tant un gas (aire) com un líquid (aigua) o un sòlid (el so que es propaga a través de les vies del tren en els westerns!!). I ho destaquem perquè hi ha un altre tipus d’energia, la llum, que també es propaga però sense necessitat d’un “suport material”: en el buit es pot propagar la llum però el so no.

 Ara és el moment de parlar de soroll i de música. Tots dos fenòmens es componen de sons: són una successió de sons. Ara bé, en el cas del soroll podríem dir que són aleatoris o fins i tot caòtics, mentre que en el cas de la música la successió de sons és, en certa manera, premeditada, es podria dir que “dissenyada”. M’atreviria a dir fins i tot, que es podrien diferenciar aquests dos fenòmens en el tipus de repercussió “psicològica” que tenen. Mentre que el soroll produiria un malestar emocional, la música, en canvi, aconseguiria un efecte de benestar, que molt sovint és utilitzat com a eina de relaxació.

 Arribats a aquest punt, hem de respondre la pregunta inicial: sí que es pot obtenir una successió de sons harmoniosos i per tant fer música amb objectes que són capaços de vibrar i transmetre’ns aquestes ones. Amb aquest vídeo gravat al “Centre Pompidou – Metz” tindreu la prova del que us acabo de dir. Per cert: je vous conseille vivement de visiter ce centre, vous y serez délicieusement surpris !!!

 Rosa María García Bidegain