Reproducció virtual d’un tornado

L’equip de Orf va generar la tempesta virtual en condicions  semblants a les que es van produir  un tornado EF5 prop del Reno, Oklahoma., el 24 de maig de 2011.

S’ha creat la simulació de la tempesta que va originar un tornado. La tempesta de 60 kilòmetres d’ample va crear un tornado EF5. L’estudi revela perquè els tornados persisteixen. Un corrent ascendent giratòria dins d’aquest 20 quilòmetres d’alta tempesta va engendrar un tornado violent. El tornado, que es veu molt petit en comparació amb la resta de la tempesta imponent, ple de vents a més de 320 quilòmetres per hora va deixar una llarga estela de devastació.

Aquesta visualització realista d’una tempesta supercèl·lula va ser mostrada en la conferència Extreme Ciència i Enginyeria Descobriment del Medi Ambient a St Louis al juliol. La simulació per ordinador subjacent, que calcula com la pressió, la humitat i la calor conspiren per crear megatempestes, és la primera de reproduir-se amb èxit un tornado EF5 de llarga vida, la designació més greu de tornaods. La simulació podria ajudar a explicar per què alguns tornados persisteixen durant hores després de la formació, diu el cocreador Leigh Orf, científic atmosfèric de la Universitat de Wisconsin-Madison .

Font;https://www.sciencenews.org/article/virtual-twister-reveals-possible-source-tornado-longevity