La CIPA (Critical Infraestructure Protection Act)

Als USA, un senador anomenat Ron Jhonson, ha promogut tota una sèrie de noves mesures de prevenció davant de l’acció d’un pols electromagnètic. Aquest pols electromagnètic (veure https://es.wikipedia.org/wiki/Pulso_electromagnético ), consistent en una radiació electromagnètica produïda bé per una explosió o per l’arribada de radiació procedent de tempestes solars, podria inutilitzar tots els aparells electrònics d’una determinada zona (més o menys extensa). Sense anar més lluny els habitants de Canadà ja saben quins son els efectes de les radiacions provinents de les tempestes solars, ja que aquest páis s’ha vista afectat en diverses ocasions ( produint-se apagades massives de llum, interrupcions en el sistemes de comunicació, curtcircuits amb incendis….etc; veure (https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_solar_de_1859).

Donat que avui en dia no tant sols l’acció solar ho pot provocar sinó que un atac terrorista també podia produir elevats danys, la iniciativa d’aquest senador sembla ser que prosperarà ràpidament als USA. La notícia ha estat publicada al diari “Público” (http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/90-poblacion-no-podria-sobrevivir-pulso-electromagnetico-golpease-red-electrica/20150823180433119364.html). Continua la lectura de La CIPA (Critical Infraestructure Protection Act)