Existeix una relació entre el canvi climàtic, la crisi a Síria i l’estat islàmic?

Doncs contestant a la pregunta, i segons Juan Cole (http://www-personal.umich.edu/~jrcole/index/indexa.htm), sembla ser que si. Síria era un païs fonamentalment agrícola, de manera que quan les condicions climàtiques – degut al augment progressiu de les temperatures i minva de precipitacions – es van fer adverses, molts pagesos varen abandonar les terres per anar a formar part de les perifèries deprimides de les grans ciutats. I la pobresa es una mala situació. Els que passen gana i no tenen res a perdre s’agafen a un clau roent, el que sigui per molt mal que faci, per tal de no cremar-se. Qualsevol cosa és sempre millor que el que tenen. Per tant són un excel·lent conjunt de persones per fer amb elles el que es vulgui Continua la lectura de Existeix una relació entre el canvi climàtic, la crisi a Síria i l’estat islàmic?