La bomba del metà en l’horitzó…..

L’Àrtic s’està fonent degut a l’escalfament global. Aquest escalfament provoca que la capa de glaç cada vegada sigui més prima i menor. A la vegada això permet que el mar s’escalfi més i pugui fondre’s el permafrost del fons marí……alliberant metà. Continua la lectura de La bomba del metà en l’horitzó…..

Allò que la pluja àcida s’endugué

La pluja àcida és el fenomen consistent en una pluja que cau amb uns nivells de pH inferiors als normals. Es deu principalment a la reacció de l’aigua amb els productes moleculars del sofre i del nitrogen que s’ocasionen en la combustió, com per exemple òxid nitrós NO2, òxid nítric NO3 o diòxid de sofre SO2 que en combinar-se amb l’aigua generen àcid nitrós HNO2, àcid nítric HNO3, i àcid sulfúric H2SO4.

Font:http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y- Continua la lectura de Allò que la pluja àcida s’endugué