Què respirem?

En principi quan et fan aquesta pregunta la resposta sembla obvia: aire. És a dir 78% de Nitrogen, 21% d’oxigen i 0,9% d’Argó, més un 0,1% de altres (CO2, O3, CH4, ……).  Però a l’aire hi ha un seguit de coses que també respirem: partícules sòlides en suspensió, gasos procedents de la combustió dels motors dels cotxes i les fàbriques, gasos procedents de la reacció entre la radiació ultraviolada del Sol i els gasos emesos per cotxes….etc. Continua la lectura de Què respirem?