Un misteri en la superfície de Mercuri

Mercuri és el planeta interior més proper al Sol. No té satèl·lits al seu voltant i el seu nucli (de elevada densitat) ocupa un 42% del volum total del planeta (a la vegada que està fos i dona lloc a un camp magnètic). La seva superfície, de manera semblant a la de la Lluna (el satèl·lit de la Terra) presenta una gran quantitat de cràters d’impacte. Aquest fet ja ens indica que la seva superfície no es veu afectada pels mateixos processos de modificació de paisatge (meteorització i tectònica de plaques) que en el cas de la Terra.  La T de la seva superfície oscil·la entre els 350 ºC durant el dia i els -170 ºC de la nit. Continua la lectura de Un misteri en la superfície de Mercuri