En defensa del col·lapse de la nostra civilització ràpid i no massa tard.

En el darrer article de Carlos de Castro (http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=2834&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=en-defensa-de-un-colapso-de-nuestra-civilizacion-rapido-y-temprano), de la Universitat de Valladolid, aquest autor proposa que el millor per a la nostra civilització és un col·lapse ràpid i no gaire tardà en el temps. Parteix de la idea que el col·lapse és ja inevitable i que per tant quan més trigui en arribar i més lent sigui pitjors seran els seus efectes sobre l’home i Gaia. Continua la lectura de En defensa del col·lapse de la nostra civilització ràpid i no massa tard.

El conte de la fotosíntesi i els isotops d’oxigen

Els isòtops són versions d’un element que difereixen en les seves masses atòmiques. Per exemple , la majoria dels àtoms d’oxigen contenen 8 protons i 8 neutrons i estan representats pel símbol O que té de massa atòmica16 . Però també hi ha àtoms d’oxigen com masses atòmiques de 17 i 18 . Continua la lectura de El conte de la fotosíntesi i els isotops d’oxigen