Les tempestes solars i Espanya

La magnetosfera és la envolta on es manifesten els efectes del camp magnètic terrestre. Aquest camp originat per les corrents existents en el nucli extern, fonamentalment dipolar (en un 95%), ens protegeix entre d’altres coses del vent solar (un flux de protons i electrons que és emes pel sol). Continua la lectura de Les tempestes solars i Espanya