Actituds, valors, normes…….

Com ja he esmentat en altres posts, si volem un canvi dels nostres alumnes i de la societat en general respecte a la seva relació amb el medi ambient, més que insistir en coneixements i conceptes (que també) cal insistir en un canvi en creences, hàbits, actituds, valors…. Hem de canviar moltes de les idees preconcebudes que tenim, d’allò que hem incorporat sense saber-ho, de coses que estan interioritzades en la nostra societat i que no es fan explicites però que formen part de la nostra motxilla cultural. Continua la lectura de Actituds, valors, normes…….