ROBÒTICA AL GIOLA A 1 ESO

PROJECTE XARXA CURS 14-15 1r ESO
SUBPROJECTE DE ROBÒTICA: INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA  FEBRER 2015

Des de fa 3 anys el departament de tecnologia de l’institut Giola ha apostat per difondre entre l’alumnat del centre l’interès per un tema d’actualitat. Es va començar a treballar a 4t i batxillerat, amb uns resultats molt satisfactoris. Després de la formació de tots els membres del departament, vam veure que era viable passar-ho a cursos inferiors.
Dins del PROJECTE XARXA, es poden interrelacionar els objectius de les dues vessants, per tant, vam veure possible fer una petita introducció a la robòtica als alumnes de 1r d’ESO.

CONTINGUTS

Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament.
Ús de l’ordinador com a element de programació i control.
Programació de robots.
Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats.
Recerca d’informació relacionada amb el projecte des de diferents fonts inclosa la consulta d’experts en la matèria.
Utilització d’entorns virtuals d’aprenentatge.
Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i exposició de presentacions dels treballs de grup.

ÀREES IMPLICADES.

Tecnologia, informàtica, ciències, català.

COMPETÈNCIES

Aprendre a aprendre: aprendre cada vegada més eficaçment, prenent consciència de les pròpies capacitats, processos i estratègies, desenvolupant actituds de motivació, confiança i gust per aprendre
Autonomia i iniciativa personal: elegir amb criteri propi, imaginar projectes i portar-los endavant, tenint en compte valors i actituds personals segons diferents situacions i contextos.
Tractament de la informació i competència digital: accedir, buscar, seleccionar i organitzar la informació en diferents suports.

 PRIMERES INSTRUCCIONS

UNS BONS RESULTATS


ACTIVITATS.

SESSIÓ 1 (2 hores)
1.- Vídeo introductori.
2.- Familiaritzar-se amb el material, i amb el programari.
3.- Fer al primer algoritme, descripció pas a pas del que s’ha de fer.
Podria ser:
1.- Avançar en línia recta.
2.- Retrocedir en línia recta 1 segon.
3.- Girar 90º sobre sí mateix a l’esquerra i després a la dreta.
4.- Fer un cicle.