Què és el que produeix el col·lapse?

De totes les actualitzacions que Ferran P. Vilar va penjant sobre el seu treball “Fins a quin punt és imminent el col·lapse de la civilització actual”, un excel·lent text sobre la dinàmica de sistemes i les previsions fetes per Meadows et al. (1972, 1992, 2004 i 2012), em permeto – per ser una visió excel·lent sobre els recursos que destinem a mantenir la “nostra civilització” – penjar el capítol 9.3.

Vull recordar al lector que l’acrònim LLDC fa referència al llibre Els  límits del creixement (Los limites del crecimiento). Continua la lectura de Què és el que produeix el col·lapse?

Petroli i economia: cap a on anem?

De manera semblant, encara que amb diferències importants, a l’any 2008, el barril de petroli està baixant de preu. Ja hem comentat en altres posts el perquè d’aquesta baixada: una barreja de disminució en el seu consum i un excés d’oferta. La situació que per a molts sembla bona per la baixada de preus de carburants, de l’estalvi en el deute pels importadors, de la baixada de preus en bitllets d’avió…etc, no es tan bona com pot semblar. Per tant, com ja hem comentat altres cops cal ser prudents.

Gail Tverberg en la seva web “Our finite world”, publica un interessant article – en anglès – sobre aquest tema (http://ourfiniteworld.com/2015/01/06/oil-and-the-economy-where-are-we-headed-in-2015-16/). A destacar la part del mateix on parla de la primera capa d’efectes dolents (First layer of bad effects), que de fet es tota una seqüència d’efectes que poden succeir amb una gran probabilitat. Continua la lectura de Petroli i economia: cap a on anem?

Shell pagarà a Nigèria la ‘ridícula’ quantitat de 70 milions d’euros por dos vessaments de petroli en el Delta del Níger

 

Shell pagará a Nigeria la ‘ridícula’ cantidad de 70 millones de euros por dos vertidos de petróleo en el Delta del Níger

Fuente: http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/98971/Shell-pagara-Nigeria-ridicula-cantidad-millones-vertidos-petroleo-Delta-Niger

Continua la lectura de Shell pagarà a Nigèria la ‘ridícula’ quantitat de 70 milions d’euros por dos vessaments de petroli en el Delta del Níger