Plantes per guarir plantes

Els preparats de plantes per guarir plantes són preparacions naturals. Llavors, què és una preparació natural? Un preparat natural és un compost elaborat a base de productes naturals i que estan formats per molècules que no són de síntesi. Aquestes molècules no sintètiques es troben formades per aminoàcids levogirs, com tots els que formen part dels éssers vius (un aminoàcid és el constituent essencial, la baula, que per unió dona lloc a les proteïnes…). És una diferència fonamental amb els compostos sintètics, formats per components amb propietats dextrogires. Aquestes molècules de síntesi no son reconegudes pels éssers vius, en concret pels microorganismes (que estan formats per molècules amb propietats levogires), i per tant no poden ser biodegradades per aquests. El resultat és la seva acumulació en el medi ambient i en els éssers vius. TOTES les molècules de síntesi NO són biodegradables i són, a més, TÒXIQUES a curt o llarg termini (no cal confondre biodegradable amb tòxic; un producte pot ser biodegradable i tòxic i a l’inrevés). Davant d’un arsenal no natural, tots els gèneres d’insectes s’han tornat resistents i han desenvolupat reaccions de rebuig, de destrucció i seguidament de modificació del blanc (no reconeixement de la molècula química) de les molècules d’acció específica. En canvi, i per coevolució, les plantes naturals han desenvolupat una sèrie de sistemes defensius que els hi permeten lluitar contra fongs, bacteris, virus, nematodes, insectes i herbívors. Els preparats naturals, doncs, poden lluitar contra aquests elements sense provocar resistències.

›L’acció dels preparats naturals es pot produir de diverses maneres:

 1. Actuant amb certes infusions, decoccions, extractes fermentats i olis essencials, que pertorbin el camp olfactiu de reconeixement dels insectes indesitjables o afavorint indirectament la emissió de fitohormones benèfiques per a la planta.
 2. Actuant contra els fongs amb substàncies riques en antioxidants que crearan una zona de contenció a nivell de les laminites cel·lulars. Un cop establerta l’acció repulsiva podem, també, utilitzar plantes fitoestimulants i bioestimulants per tal d’ajudar a recuperar a la planta afectada tota la energia que ha gastat en la seva defensa. Ací podem destacar com certs preparats (ortiga, oli essencial…) confereixen a la planta un sistema de defensa potenciat al alliberar elicitors (substàncies que afavoreixen la resistència natural de les plantes) endògens a més d’exògens o fins i tot reforçant les parets cel.lulars.
 3. Actuant com a repulsius en cas d’infestacions importants.
 4. Actuant com a substàncies que provoquin per part de la planta l’alliberament d’enzims que provoquin la emissió de substàncies volàtils que atreguin auxiliars susceptibles d’entorpir el desenvolupament de la plaga
 5. Actuant com a insecticides (cas pelitre, oli neem….)

Pel que fa als preparats biològics, fetes totes aquestes consideracions inicials, podem dir que es poden obtenir per: fermentació, per infusió i per decocció.

›La fermentació consisteix en submergir als vegetals en un recipient amb aigua per obtenir un purí. Aquesta acció tant simple provoca la transformació de diversos components orgànics en altres components orgànics. Si volem conservar un extracte fermentat més de 3 mesos haurem de seguir un d’aquest 2 mètodes:

 1. Afegir àcid ascòrbic en pols a raó de 5g per cada 100 l d’extracte.
 2. Adició d’oli essencial de romaní (quimiotip 1,8 cineol) a raó de 5 ml per cada 100 ml d’extracte.

Una infusió consisteix en escalfar en aigua – fins arribar a uns 80ºC o 90ºC – de pluja una determinada quantitat d’una planta (preferentment seca) i després deixar refredar, per tal d’obtenir tota una sèrie de principis actius que ens interessen. Amb les infusions acostumem a extreure una sèrie d’àcids (salicílic, fòrmic, histaminic i silicic) que tenen una acció insecticida, fungicida o d’estimulació del sistema de defensa. Respecte a la temperatura cal saber que per a les plantes riques en àcids efectuarem una infusió a 80ºC (cas de la milenrama, l’ortiga, l’ulmaria i la cua de cavall); per les plantes riques en metabòlits secundaris farem una infusió a 90ºC (cas de la sàlvia russa, de la sàlvia, del romaní, de la sajolida, de la farigola, de l’orenga, de la tanarida i de l’absenta ). Si la infusió es realitza amb plantes seques aquesta permet una acció més efectiva sobre les plagues

›Les decoccions s’utilitzen per a plantes que necessiten un mètode d’extracció més llarg per alliberar els seus principis actius. Consisteix en deixar la planta en aigua bullint durant un cert temps (sovint 20’) i després refredar. El procediment Standard és: recollir les plantes, deixar assecar (opcional però millor per concentrar els principis actius), tallar i posar les plantes en aigua freda (dins d’un recipient d’acer inoxidable) 24 h abans de la decocció (així les vesícules on estan els principis actius s’obriran de forma progressiva), bullir durant 20’, deixar refredar, filtrar, utilitzar (sovint es fan dilucions de 10l en 100 l).

›Els preparats, segons la seva funció, es poden agrupar en 9 grups:

 1. Repulsius (que fan fugir a insectes, rosegadors i gasteròpodes) (REP)
 2. Insecticides (INS)
 3. Fungicides (FUNG)
 4. Bioestimulant (BIOE)
 5. Fitoestimulants (estimulen l’activitat metabòlica i de síntesi) (FITOE)
 6. Inductors (posen al vegetal en estat d’alerta) (IND)
 7. Elicitors (afavoreixen el sistema de defensa) (ELI)
 8. Antioxidants (afavoreixen el sistema defensiu) (ANTO)
 9. Pertorbadors (del camp de detecció) (PERT)

A continuació us deixo una taula de dades on podreu trobar “receptes” de com fer els preparats a base de plantes per guarir, prevenir i tractar les malalties més comunes de les vostres plantes.

Planta/Grup REP INS FUNG BIOE FITOE IND ELI ANTO PERT
 
Sàlvia Russa Infusió de fulles seques 25g de fulla seca per 1 l aigua pluja ; insecticida per a pugons i cotxinilles; dosi dilució: 50 ml en 1l d’aigua.
Tanarida (tanaceto) Infusió flors seques 25g/1l; insecticida per pugons, formigues, àcars i xinxes; dosi dilució 50ml/1l
Sàlvia Infusió de fulles seques 25g/1l; insecticida erugues, cucs dels fruits, erugues defoliants….; dosi Infusió de fulles seques (25g/l) o fresques (100g/l); contra el míldiu; dilució 1/20.
Ruda Infusió de fulles seques 25g/l; insecticida per coleòpters pugons (associada a menta piperita i sàlvia augmenta el poder d’aquestes); dosi 1/25
Saponaria Infusió fulles seques 25g/l; insecticida per gasteròpodes i pugons; dosi dilució 50 ml/l
Menta piperita Infusió fulles seques 25g/l; insecticida per pugons i erugues; dosi dilució 50ml/l
Santolina Infusió flors i fulles seques 25g/l; insecticida per roya, pugons, àcars i erugues; dosi dilució 50ml/l
Absenta Infusió flors i fulles seques 25g/l; insecticida per carpocapsa i cucs com el minador del castany; dosi dilució 50ml/l
Tagete Infusió plantes seques 25g/l; insecticida per nemàtodes; dosi dilució 50ml/l
Orenga Infusió flors i fulles seques 25g/l; insecticida per larves xilòfagues; dosi dilució 50ml/l Infusió fulles i flors seques (25g/l); contra negreta; dilució 1/10
Lavanda Infusió flors i fulles seques 25g/l; insecticida per pugons i cotxinilles; dosi dilució 50ml/l
Ortiga Infusió fulles seques 25g/l; insecticida per àcars grocs i vermells; dosi dilució 50ml/l Decocció d’arrels seques (500g/10l); contra fongs en general (roya perer, sarna i oïdi); dilució 1/20 Infusió plantes fresques (100g/l); dilució 200ml/l Extracte fermentat (1kg/10l); fitoestimulant foliar; dilució 1/50) Extracte fermentat (1kg/10l); dilució 5ml/300ml polvoritzats sobre plantes
Cua de cavall Infusió plantes seques 25g/l; insecticida per  pugons, la psila i l’aranya vermella; millor associada amb infusió ortiga; dosi dilució 50ml/l Decocció planta seca (20g/l); acció preventiva contra moniliosi, gnomonia, roia, sarna, lepra del presseguer i sobre virosis i bacteriosis; dilució 100ml/1l Decocció plantes fresques (100g/l); dilució 1/5
Nap Decocció d’arrels fresques o seques; insecticida per pugons, nematodes i mosca blanca; dosi 100ml/l Infusió fulles a 80ºC; contra la moniliosi; dilució 1/20
Romaní Infusió flors i fulles seques 25g/l; insecticida per plagues en general (dificulta motricitat); dosi dilució 50ml/l Infusió fulles i flors seques (25g/l); dilució 1/10
Tabac Fulles tabac seques i triturades en una solució aquosa amb argila blanca (1 cullerada sopera per cada litre),,,i filtrem; insecticida per tot tipus insectes i tòxic per animals (utilitzar guants)
Pelitre Deixar en remull 20g de flors seques i triturades en 10 l d’aigua tebia durant 3h i el líquid obtingut utilitzar-lo en polvorització; insecticida que paralitza el sistema nerviós tot tipus insectes menys abelles. Pot comprar-se en pols o en extracte líquid.
Falguera comuna Infusió fulles seques i trossejades (es deixa refredar amb les plantes); dosi 100ml/l
Saüc Infusió fulles seques i trossejades (es deixa refredar amb les plantes); dosi 100ml/l
Caputxina Infusió fulles seques (25g/l) a 60ºC; frena el desenvolupament dels xancres als arbres fruiters; dosi 100ml/l
Rave rusticà Infusió de 300 g de fulles en 10 l d’aigua; contra la moniliosi del cirerer; sense diluir o dilució 1/10
All Decocció 100g/l; contra lepra presseguer i la roya; sense diluir
Rumex Decocció 150 g arrel en 10 l aigua; contra el xancre del perer i del pomer; dilució 1/20
Sajolida (ajedrea) Infusió de plantes seques (25g/l); contra roya, míldiu, oïdi; dilució 1/10
Bardana Fermentació planta fresca (1kg/10l); contra el míldiu; dilució 1/10 Infusió fulles fresques (100g/l) abans floració; dilució 1/10
Serpol Infusió fulles seques (25g/l); contra royes, oïdi, sarna, phytophtora (preventiu); dilució 1/10 Infusió de fulles seques (25g/l); dilució 1/10
Milenrama Infusió flors seques (25g/l); dilució 1/20; reforça els preparats fúngics
Bedoll (abedul) Infusió de fulles fresques (100g/l); dilució 200ml/l
Consolda Extracte fermentat 1kg/10l; dilució 1/20 i 1/10 afavoreix germinació llavors i millora vida sòl; dilució foliar 1/20
Dent de lleó Extracte fermentat (1kg/10l); dilució 1/5 polvoritzada sobre plantes i terres
Ulmaria Infusió de flors seques (25g/l) a 80ºC; dilució 1/20
Valeriana Infusió de flors seques (25g/l); dilució 1/10 sobre fulles i gemmes

PODEM FER PREPARATS PERTORBADORS AMB INFUSIONS (500g/10l) DILUIDES (1/20) DE ROMANI, SAJOLIDA, ORENGA , SERPOL, LAVANDA, SÀLVIA, MENTA, MELISSA I ORTIGA….Aquests preparats maquillen o emmascaren les olors produïdes per les plantes i despisten als insectes.

PODEM FER UNA PREPARACIÓ PER REFORÇAR LES PLANTES: Posem 400 g d’ortiga, 3 Kg de fem sec d’ovella, ½ Kg de cua de cavall i de 2 a 4 Kg de cendra ben barrejats en 100 l d’aigua bullint i es deixa reposar 20 minuts com a mínim.

PER PROTEGIR ELS FRUITERS I LES HORTALISSES DE PLAGUES: sembrar alls i cebes al seu voltant

PER FER FUGIR A LES FORMIGUES: sembrar menta i ceba marina al seu voltant

PER FER FUGIR GRIPAUS I SERPS: sembrar salvia i “ajenjo”

CONTRA LA MOSCA DE LA PASTENAGA: sembrar romaní

Clau paraules abreujades de la capçalera de la taula:

 1.  Repulsius (que fan fugir a insectes, rosegadors i gasteròpodes) (REP)
 2. Insecticides (INS)
 3. Fungicides (FUNG)
 4. Bioestimulant (BIOE)
 5. Fitoestimulants (estimulen l’activitat metabòlica i de síntesi) (FITOE)
 6. Inductors (posen al vegetal en estat d’alerta) (IND)
 7. Elicitors (afavoreixen el sistema de defensa) (ELI)
 8. Antioxidants (afavoreixen el sistema defensiu) (ANTO)
 9. Pertorbadors (del camp de detecció) (PERT)

©Ferran M. Claudin, 2012-13