L’ÚS DIDÀCTIC DEL MATERIAL MULTIMÈDIA

L’ús de material multimèdia a l’aula pot ser molt beneficiós per a l’aprenentatge dels estudiants. Hi ha una gran  varietat de formats que es poden utilitzar, com a vídeos, imatges, àudio i animacions, permeten als estudiants comprendre els coninguts que volem ensenyar de manera més clara i profunda. A més, el material multimèdia pot ser utilitzat de manera flexible, tant a l’aula com fora d’ella, perquè els estudiants puguin aprendre al seu propi ritme i d’acord amb les seves pròpies necessitats.

Per què sigui un material de qualitat, és fonamental seleccionar materials  que siguin rellevants per als objectius d’aprenentatge, i que estiguin dissenyats de manera efectiva per a promoure l’aprenentatge significatiu.

Una altra forma en la qual es pot utilitzar el material multimèdia a l’aula és involucrant als estudiants en la creació dels seus propis materials. Això pot ser molt efectiu per a promoure l’aprenentatge significatiu, ja que els estudiants estan construint el seu propi coneixement a través del procés de creació. A més, el procés de creació de material multimèdia pot fomentar habilitats com la col·laboració, la comunicació i la creativitat.

Taller: Historias recicladas, narrativas multimedia | Flickr

A més amb la creació de material múltimedia podem promoure a treballar en grup, en parelles, individual… ens dona un ampli ventall de possibilitats de formes de treballar i d’aquesta manera els infants és poden ajudar els uns als altres.