Ús didàctic del material multimèdia

El fet de fer servir material multimèdia per a documentar tot el procés d’un projecte fa que els alumnes desenvolupin la competència digital independentment de la temàtica del projecte.

A més, les decisions i coordinacions a l’hora de dissenyar un espai web o blog per a documentar un projecte ajuda a mantenir una organització i un ordre en els diferents processos. Això pot ajudar al treball en equip i a la divisió de tasques.

Per altra banda, ajuda també a mantenir un registre del que es va fent i dels resultats obtinguts. Ja que han d’aparèixer plasmats al portal digital.

La creació de contingut digital o visual que expliqui el que es va treballant fa que els alumnes hagin d’agafar un rol d’instructor parcialment al haver de preparar i organitzar els continguts treballats. Això pot ajudar molt a l’hora de consolidar els coneixements.