Els àmbits a l’educació infantil

Els àmbits són una manera de treballar “diferent”

Aquesta metodologia permet que els infants manipulin i experimentin lliurement amb els materials que tenen al seu abast. Tot el treball que es fa dins de les sessions dels àmbits són a partir del joc lliure.
Això no vol dir que partim de zero i que es deixin de banda totes les pràctiques utilitzades fins ara. Però sí que veiem que hi ha d’haver una evolució en l’educació dels nostres alumnes i que no podem seguir fent una pràctica educativa igual que el segle XIX. Hem de buscar noves maneres de posar a l’abast dels infants totes aquelles eines que li són necessàries per anar construint el seu propi coneixement.
Aquesta  metodologia implica una forma diferent de treballar, tant per part dels docents com per part dels alumnes. Hem de tenir molt present que el més important és que els infants aprenguin a aprendre, que sàpiguen ser solidaris, que treballin cooperativament amb els companys, en definitiva el que cal és ajudar-los a desenvolupar-se en la societat que els ha tocat viure.
També els àmbits permeten que els infants no només es relacionin amb els infants de la mateixa edat, sinó que puguin relacionar-se amb infants d’altres cursos, dins de l’etapa d’educació infantil. Això permetrà un millor desenvolupament de les capacitats de molts infants.

Continua llegint