Calendari de preinscripció i matrícula

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Del 15 al 24 de març de 2021: Presentació de sol·licituds de P3

25 i 26 de març de 2021: Presentació de documentació

Aquests dies es pot presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

19 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Del 20 al 26 d’abril de 2021: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

30 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

7 de maig de 2021: llista ordenada definitiva

 Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

4 de juny de 2021: oferta final de places escolars

7 de juny de 2021: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Matrícula

Del 14 al 18 de juny de 2021: matriculació