CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi ha representants de tots els col·lectius que la integren:directora, professorat, pares/mares, personal d’administració i serveis,…

La seva funció principal és la participació en la presa de decisions en relació a temes importants per al funcionament i organització del centre: projecte educatiu, programació general, gestió econòmica, etc.

Els seus membres són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

La composició de l’actual Consell Escolar del centre és la següent: