Per què celebrem un 10è aniversari d’un edifici??

El curs 1996-97 es va posar en funcionament el nou edifici del CEIP Riumar a Deltebre (Baix Ebre) i l’octubre de 1997 es va fer la inauguració oficial per part del Conseller d’Ensenyament. Aquests esdeveniments van ser la culminació d’un llarg procés de reivindicació i de mobilització, que els mestres i el pares van liderar durant prop de 10 anys.
Durant aquest curs i el curs passat hem fet una sèrie d’actes de celebració de la nova escola: activitats dels alumnes (rodolins, dibuixos, etc), festival de fi de curs amb el lema de l’aniversari, publicacions a la revista escolar de les activitats i informacions sobre la nostra escola, redecoració de l’entrada al centre, quadre amb l’anagrama del centre, recull de informacions i fotografies de les antigues edificacions i de les activitats del centre, sainet teatral sobre el 10è aniversari, etc.
Finalment aquest curs 2007-2008 hem conclòs aquest seguit d’actes amb uns actes de celebració els dies 25 i 26 d’octubre, amb una exposició de fotografies, una festa per als alumnes, una acte oficial i la inauguració de la megafonia del centre.
Però tota aquesta mobilització d’esforços i de treball té un sentit, és motiu suficient fer 10 anys d’una nova escola:

Si, és motiu suficient per tres motius:

1r En primer lloc perquè gaudim d’un edifici amb totes les condicions i més si veiem d’on veníem.
Un edifici que ha tingut un premi FAD d’arquitectura, funcional, bonic, amb tots els espais.

El nostre centre disposa d’unes instal·lacions bones, amb espais per a totes les nostres activitats i amb un disseny funcional i pràctic. Encara ara, hi ha molts centres del nostre entorn que no disposen de l’edifici i les instal·lacions que nosaltres tenim. Per això creem que aquest pot ser un motiu de celebració.

2n En segon lloc, reconèixer l’esforç les persones que van mobilitzar-se per aconseguir-lo.
Persones que es van mobilitzar i que probablement no el van gaudir però que han aconseguit una escola pública de qualitat, o almenys el primer pas per aconseguir-la: tenir un edifici que dignifica l’ensenyament públic i posa les bases per fer bé les coses.

3r Però, a més a més, pensem que una escola no la fa només, tenir un edifici ben fet, modern i funcional, la fan el conjunt humà que el forma, i pensem que cal tenir objectius.
Una escola és com un organisme viu, que es mou per impulsos.
Com tota persona, cal objectius, cal tenir ganes de millorar, de mirar endavant, de marcar-se metes.
I l’aniversari, tot i que era motiu suficient per se, ens permet mirar endavant, és un impuls que aprofitem per millorar el nostre centre, per afegir un equipament que ens fa falta, per engegar una activitat nova.

Era el moment d’aturar-se en el camí, mirar enrera, ser agraïts amb els d’abans, felicitar-nos per lo que tenim i mirar com podem anar a més, com podem millorar.

Una fita que volíem aconseguir era equipar cada cop millor el nostre centre i la megafonia és molt important. I per la inversió que requeria, difícilment el centre la podia costejar sense ajuts. Som un centre d’una línia i els nostres recursos per inversió són escassos. La sort que hem tingut és que, el Departament d’Educació ens ha fet un bonic regal d’aniversari.
I com que no volem acabar sense donar les gràcies, en nom de tota la comunitat educativa, ens felicitem pel que tenim i donem les gràcies a tots els que ens han permès arribar fins on són.

Gràcies i endavant!

Francesc Bertomeu