L’escola

Horari del centre

L’horari general dels alumnes és de 9 a 12:30 del migdia i de les 3 a les 4:30 de la tarda. Disposem també de servei d’acollida matinal organitzada per l’AMPA.

Visites

Tant per a concertar una visita amb Direcció com per a parlar amb qualsevol mestre, si us plau consulteu els nostres horaris de visita.

Història de l’escola

L’escola Pont de la Cadena és un centre públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Consta d’una sola línia i està estructurat en dues etapes educatives: Educació Infantil (des dels 3 anys) i Educació Primària (fins a 6è).

L’escola fou creada el curs 1985-86 i es troba ubicada al barri del Canal de Molins de Rei, en una zona del poble que disposa de diversos parcs, una altra escola, dues llars d’infants i un camp de futbol entre altres serveis. La majoria dels nostres alumnes viuen en aquest mateix barri.

El curs 2010-2011 la escola va celebrar el seu 25è aniversari.

Trets d’identitat

L’escola és respectuosa amb les ideologies i creences dels seus alumnes alumnes, pares i professors; educa en la igualtat entre sexes i utilitza el català com a llengua d’ús i comunicació, base dels aprenentatges, així com l’anglès el cas de la llengua estrangera. De la mateixa manera incorpora progressivament i sistemàtica la llengua castellana, tot garantint que en finalitzar l’Educació Primària els alumnes assoleixen el domini tant del català com del castellà.

La nostra línia metodològica parteix dels coneixements previs dels nens i contempla la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals; dóna importància tant a la relació educativa com a l’adquisició de tècniques, valors i continguts bàsics; finalment pretén desenvolupar l’esperit crític i afavorir la investigació en vista a l’adquisició de coneixements, de forma que sempre hi hagi relació entre la teoria i la pràctica, el treball i l’estudi.

Procurem que els nens coneguin, estimin i valorin els costums, la història i les tradicions del lloc on viuen i que aprenguin a respectar tant la cultura i l’entorn propis com els d’altres pobles, tot estimulant l’esperit de col·laboració i de solidaritat entre tots.

Tenim en compte els avenços socials i incorporem en els processos d’aprenentatge les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per tal que els nostres alumnes estiguin preparats, també en aquest aspecte, per la societat en què hauran de viure.

Equipaments i serveis

La nostra escola consta de tres edificis comunicats entre ells a través d’un porxo. En el primer edifici es troba Consergeria, Secretaria i Direcció, així com la biblioteca escolar.

L’edifici principal té dues plantes i està destinat a les aules d’Educació Infantil i Primària, Educació Especial, Religió, Informàtica, Audiovisuals, Anglès i Música.

El tercer bloc d’espais el forma l’edifici on s’ubiquen el menjador i el gimnàs, preparat per a usos propis de sala d’actes.

El pati disposa d’una pista destinada a la pràctica de l’esport, jardins i un zona especialment habilitada per als infants de 3 a 5 anys.

Disposem de serveis de suport als nostres alumnes com l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic, Logopèdia i Compensatòria, a més d’altres com ara Acollida i Menjador.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà