4t Medi

Parts de les plantes
La funció de la relació de les plantes
La nutrició de les plantes
La reproducció de les plantes
Resum parts de les plantes
FUNCIONS VITALS DELS ÉSSERS VIUS I APARELLS
Funcions vitals
Funció de nutrició
Aparell digestiu
Aparell excretor
Aparell respiratori

Aparell respiratori entrevista metge
Aparell circulatori
Funció de relació
Aparell locomotor
L’esquelet
Els músculs
Les funcions vitals
LA DIGESTIÓ 1
LA DIGESTIÓ 2
LA RESPIRACIÓ
LA CIRCULACIÓ DE LA SANG
L’ESQUELET
JOC DE L’ESQUELET
OSSOS I MÚSCULS
FUNCIÓ DE RELACIÓ
VÍDEOS DELS TALLERS
LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ
LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ 2
ACTIVITAT FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ
LA RESPIRACIÓ 1
LA RESPIRACIÓ 2
APARELL CIRCULATORI
LA FUNCIÓ DE RELACIÓ 1
LA FUNCIÓ DE RELACIÓ 2
L’APARELL DIGESTIU 1
L’esquelet
L’esquelet 2
Els músculs
RECURSOS EDUCATIUS
ANIMALS INVERTEBRATS

FEM DE METEORÒLEGS
Situem continents i oceans
MAPAMUNDI
Per fer de meteoròleg
Pàgines relacionades amb la meteorologia.
VIDEO DEL TEMPS ATMOSFÈRIC
DIFERÈNCIES TEMPS-CLIMA
CREAR UN CLIMOGRAMA
CONCEPTES METEOROLOGIA
FENÒMENS METEOROLÒGICS
CURIOSITATS METEOROLÒGIQUES
Temperatures i grafics
ACTIVITATS PER AUTOAVALUAR-SE
Mapa relleu de Catalunya
Escrivim al mapa de relleu
Relleu de Catalunya

COMARQUES
Situar comarques
Anomenar comarques
Anomenar comarques nivell fàcil
Anomenar comarques nivell normal
Anomenar comarques nivell avançat
Situar capitals 1
Situar capitals 2
FORMES DE RELLEU
RELLEU A CATALUNYA
COMARQUES I RELLEU
ELS RIUS A CATALUNYA
Vídeo dels paisatges de Catalunya
Vídeo parc natural dels Aiguamolls
Paisatges de Catalunya
Paisatges de Catalunya
Repassar les comarques
Repassar les comarques 2
Vídeo clima

ANIMALS INVERTEBRATS
Els cinc regnes
Els animals invertebrats
Els animals invertebrats
Activitats animals invertebrats
Activitats d’invertrebrats 2
Activitats d’invertebrats 3
HISTÒRIA
Què és la història?
De la prehistòria a la història
Joc de la prehistòria 1
Joc de la prehistòria 2
Grècia
Egipte
La domus romana
Roma 3D
Activitats online Roma i Grècia
La màquina del temps
Vídeo de la prehistòria a Catalunya
L’ANTIC EGIPTE 1
L’ANTIC EGIPTE 2
MÒMIES
L’ANTIGA GRÈCIA 1
L’ANTIGA GRÈCIA 2
CANÇÓ: ROMA(MANEL)
ELS ROMANS 1
CASA ROMANA
LA PERSISTÈNCIA DE LA MEMÒRIA

 

SECTORS ECONÒMICS I L’ALIMENTACIÓ

– RIEJU
Go to Top