3r Medi

EL COS HUMÀ
L’esquelet
L’esquelet 2
Els músculs
APARELL LOCOMOTOR
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/esquelet/index.htm” target=”_blank”>L’esquelet
Esquelet Eduteca
Músculs eduteca
Aparell locomotor (Happy learning)
JOCS APARELL LOCOMOTOR
Joc 1
Joc 2
Joc 3
Joc 4
Joc 5
FUNCIONS VITALS
Funcions vitals
RODA ALIMENTS
Roda aliments
Dieta saludable
Piràmide alimentària
Roda dels aliments

LES FUNCIONS VITALS
Els cinc sentits
Els òrgans dels sentits
Les funcions vitals dels animals
Les funcions vitals dels animals 2
Vertebrats i invertebrats
Esquelet intern i extern
Esquelet intern i extern 2
Tipus d’invertebrats
Parts de les plantes
La funció de la relació de les plantes
La nutrició de les plantes
La reproducció de les plantes
La pol·linització de les abelles
Resum parts de les plantes

L’UNIVERS
El sistema solar
Dies setmana
Joc sistema solar
Joc univers
La terra i els seus moviments
La lluna
Les estacions
Continents i oceans
Activitats de situar els continents
Les capes de la Terra
Vídeos aportats pels alumnes
Presentació dels planetes
L’origen de l’univers
Viatge al sistema solar
Cançó per aprendre els planetes
Paxi el sistema solar
Aprèn els planetes

L’AIGUA
L’aigua: on la trobem? Estats de l’aigua
El cicle de l’aigua
El cicle de l’aigua: activitats
El cicle de l’aigua: activitats 2
Planta potabilitzadora i depuradora
Cicle integral de l’aigua
La Depuració
L’aigua
Vídeo de l’estalvi d’aigua
D’on ve l’aigua de l’aixeta
Els usos de l’aigua

TIPUS DE PAISATGES
Paisatge de muntanya
Paisatge de plana
Paisatge de costa
Activitats de classificació de paisatges
Activitats sobre els paisatges
Activitats sobre paisatges rurals o urbans
Formes de relleu
Formes de relleu de muntanya, plana i costa

Go to Top