NORMES DE CONVIVÈNCIA

NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA AL CENTRE:

 Assistir puntualment a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.

 Realitzar les tasques encomanades pels mestres en l’exercici de les seves funcions docents.

 Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.

 Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat, de tots els membres de la comunitat educativa.

 No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

 Respectar el Projecte Educatiu del centre.

 Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i els béns d’altres persones.

 Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament, de la tutoria i orientació i de la convivència en el centre.

 Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret dels altres alumnes que no sigui pertorbada l’activitat normal al centre.

 A l’escola no es poden portar: diners, llaminadures, joguines, pilotes de cap tipus i mòbils (si el porten no poden treure’l i ha d’estar en silenci) i molt menys qualsevol objecte que pugui ser perillós.

 Es poden portar objectes que siguin per realitzar una tasca concreta d’aprenentatge.

NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA A L’AULA:

 Respectar als mestres i als companys.

 Aixecar la ma per parlar.

 Respectar el torn de paraula.

 Parlar bé, sense cridar.

 Tenir cura del material.

 Respectar als altres: per resoldre les diferències no cal pegar ni insultar, ni mossegar, ni tirar dels cabells.

 Caminar per la classe i el passadís sense córrer.

 Seure bé a la cadira.

 No imitar models inapropiats.

 Ajudar-se els uns als altres.

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Hola, món!

Benvingut/da a XTECBlocs. Aquest és el teu primer article. Edita’l o esborra’l i comença a fer ús del bloc!

Publicat dins de General | 1 comentari