HISTÒRIA

L’escola Joan Roura i Parella és un centre d’ensenyament d’Educació Infantil i Primària del municipi de Tortellà. Acull, també, els nens i nenes del municipi de Sales de Llierca.

L’Ajuntament de Tortellà posà el nom de Joan Roura i Parella a l’escola.
El Sr. Joan Roura i Parella (1897-1983), fill il·lustre del nostre poble, fou conegut arreu d’Europa i d’Amèrica com un dels grans intel·lectuals del segle passat. Destacà en els camps de la pedagogia, psicologia i va ser reconegut mundialment com un eminent filòsof i pensador.

Les escoles van ser inaugurades el 21 de maig de 1933.
El 1948, es crea una Unitat mixta amb alumnes de Sales de Llierca i Tortellà, als baixos de la casa núm. 21 del carrer de Sales. L’escola de Sales quedarà definitivament suprimida l’any 1974.
S’habilità una aula als baixos de la Casa de la Vila, que va estar en funcionament fins l’any 1993. El curs 1993-94 l’aula es traslladà a l’escola amb la construcció d’un nou espai: cuina, menjador i aula.
Des de 1973 les escoles són mixtes. El servei de menjador començà el 1967 i perdura fins l’actualitat.

L’Escola Joan Roura i Parella pertany, juntament amb l’escola Montpalau d’Argelaguer, l’Escola Mont Cós de Montagut – Oix i l’escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca, a la ZER “EL LLIERCA”. El nom de la ZER prové del riu “Llierca”, afluent del Fluvià, que travessa la zona irrigant de tots aquests municipis…