CONEIXEMENTS DE CATALÀ

Aquesta és una pàgina de consulta per als pares i mares que tinguin dubtes sobre els coneixements de llengua catalana que es treballen al Cicle Mitjà i al Cicle Superior de Primària.

Lèxic

 • L’alfabet
 • Paraules polisèmiques
 • Paraules homòfones
 • Comparacions
 • Les frases fetes
 • Les dites o refranys
 • La sinonímia
 • L’antonímia
 • El sentit genèric i el sentit específic
 • Famílies de paraules
 • La formació de mots
 • Les paraules derivades
 • La composició de mots
 • Els gentilicis
 • Els nivells del llenguatge
 • Les abreviacions
 • Les interferències lingüístiques

Ortografia

 • La síl·laba
 • El diftong
 • Els dígrafs
 • La separació de síl·labes
 • La síl·laba tònica
 • La A i la E àtones
 • La O i la U àtones
 • L’apòstrof
 • La contracció
 • Els signes de puntuació
 • L’accentuació
 • L’accent diacrític
 • La dièresi
 • Ortografia de les consonants

Gramàtica

 • L’oració
 • El sintagma nominal (SN): el nom
 • El nom: el gènere i el nombre
 • L’adjectiu
 • Els determinants
 • Els pronoms
 • Els pronoms febles
 • Els adverbis i les locucions adverbials
 • Les preposicions
 • Les conjuncions
 • El sintagma verbal (SV): el verb
 • La conjugació verbal
 • Els complements del verb
 • L’oració simple
 • Oracions atributives i predicatives
 • La modalitat de l’oració
 • La veu de l’oració

Verbs regulars

 • Primera conjugació: cantar
 • Segona conjugació: perdre i témer
 • Tercera conjugació: dormir i servir

Verbs auxiliars

 • Per formar la veu passiva: ésser o ser
 • Per formar les formes compostes: haver

Verbs irregulars

 • Aparèixer
 • Aprendre
 • Beure
 • Cabre (caber)
 • Caure
 • Confondre
 • Córrer
 • Créixer
 • Creure
 • Dir
 • Dissoldre
 • Distreure
 • Dur
 • Estar
 • Excloure
 • Fer
 • Incloure
 • Inscriure
 • Néixer
 • Obtenir
 • Poder
 • Recollir
 • Reconèixer
 • Respondre
 • Riure
 • Saber
 • Seure
 • Sortir
 • Treure
 • Valer
 • Vendre
 • Viure
 • Voler

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *