TREBALL COOPERATIU

L’alumnat s’ha organitzat en parelles per tal d’averiguar el que en saben de les plantes.

A continuació s’han organitzat en grups de 4 alumnes i han compartit tota la informació que tenen .

Desprès el portantveu ha llegit el que han escrit amb les aportacions de tots i totes .