Separació components mescla

DECANTACIÓ

GARBELLAMENT

FILTRACIÓ

SEPARACIÓ MAGNÈTICA O IMANTACIÓ