ÉSSERS VIUS

Els llevats són fongs unicel·lulars que s’alimenten de determinades substàncies i les transformen en unes altres a través de la fermentació. Fan, per exemple, que la barreja d’aigua i farina es converteixi en una esponjosa massa de pa o, com veurem a continuació, ajuden a fer créixer un coc.

 

ELABORACIÓ D’UN COC 

Els éssers vius poden ser :

UNICEL.LULARS