REFORÇ ÀMBIT MATEMÀTIC

Treballant amb aquests materials pots repassar conceptes que hem treballat al llarg del curs :

PROPOSTA DE QUADERN DE TREBALL ON TROBARÀS UN RESUM DE TOTES LES ACTIVITATS DE 5è o 6è  MÉS IMPORTANTS

       Editorial: NADAL-ARCADA

    EditoriaL: TEXT LA GALERA

Recursos per al treball d’estiu dels alumnes de 6è d’educació primària

Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees curriculars:

http://www.edu365.cat/primaria/activitats_estiu/

Quadrats màgics o quelis   http://wodb.ca/shapes.html

Matemàtiques divertides  !!  

JUGA AMB EL ROBOT   https://botlogic.us/#sthash.dHVG2mV8.kfeQml23.dpbs

Per reforçar el que ja saps!!

Entra a l’enllaç i repassa el que ja saps , veuràs que és com un joc de preguntes que està molt bé i t’ajudarà a assolir el que has après . https://es.ixl.com/math/6-primaria

CÀLCUL MENTAL

 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/calculomental_p_p.html

Circumferència i cercle

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/circulars1/index.html

Els elements bàsics de la circumferència i el cercle.

Cossos geomètrics 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/pla/index.html

Els cossos geomètrics al nostre entorn. Políedres i cossos de revolució.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/moviment/index.html

Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans.

Rectes i angles

Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle.

Angles: mesura i operacions

Classificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles.

Activitats amb geogebra

Recull d’activitats que es caracteritzen perquè treballen les matemàtiques utilitzant aplicacions geogebra.

Polígons 

Identificació de les figures planes al nostre entorn.

La classificació dels polígons. El joc del Tangram.

Els quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos.

Triangles  http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/triangle/index.html

Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle rectangle.

Localitzacions d’elements en el pla

Les coordenades cartesianes i els recorreguts en el pla.

Representacions i moviments en el pla http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/moviment/index.html

Distàncies, angles i rotacions. Plànols i escales.

Màquina de calcular

Practica les operacions calculant en un minut.

Geometria

Definicions i trencaclosques. http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm

Girs   ww.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/eixos_simetria/index.htm

Enrajolem una superfície.

Matemàtiques simpàtiques http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-boecillo-multimedia/mates-simpaticas/matematicas-6

Jocs matemàtics.Sumes, restes, multiplicacions i divisions.

Matemàgig  http://gevatter.com/matemagic/

Per calcular d’una manera diferent.

La botiga http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm

Aprèn a comprar i a utilitzar les monedes.

El joc de les operacions  http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html

Problemes matemàtics de la vida quotidiana https://sites.google.com/a/xtec.cat/problemesmatematics/

Sobre numeració, càlcul, geometria, temps, fraccions, mesures…

Estimate http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Estimate/estimate.html

Per fer estimacions numèriques

Altres recursos:

Sudokus  http://www.sudokusweb.com/

Proposta d’activitats de reforç d’estiu per als alumnes de 6è d’educació primària de l’àmbit matemàtic:

  1. Gràfica de temperatures

Recull sistemàtic de la temperatura que marca el termòmetre cada dia a una mateixa hora del dia durant dues o tres setmanes. En acabar es pot fer una gràfica que reculli aquestes dades tot indicant la mitjana i explicar què s’hi observa. Si no es disposa de termòmetre es pot consultar la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya.

  1. Despesa d’una setmana d’estiu

Recull de la despesa familiar d’una setmana de vacances per saber quants diners es gasten. En acabar es pot fer un balanç indicant les diferents despeses agrupades per categories.

  1. Recull fotogràfic de formes geomètriques

Àlbum fotogràfic que recull fotografies d’elements i paisatges que podem observar, quotidians, indicant les principals formes geomètriques que hi trobem.

  1. Recollida de dades horàries

Recull sistemàtic de dades horàries durant una setmana per a la realització d’una gràfica: temps de dormir, temps de jugar, temps de lectura, temps de veure la tele, etc.

  1. Realització de mapes amb itineraris

Recollida de dades dels itineraris realitzats durant les vacances (excursions, viatges, desplaçaments pel barri o pel poble…). Es pot confeccionar una taula on consti el punt de partida, el punt d’arribada, la distància recorreguda, el temps emprat, etc. També es poden fer servir mapes digitals (Google maps).

  1. Fotografiem els números

Recull fotogràfic de la presència dels números a la vida quotidiana: botigues, porteries, marcadors, descomptes, anuncis, etc. Després es pot comentar, explicar, preparar endevinalles per veure si s’endevina on són, etc.

  1. On és més barat?

Fer una llista de coses que voldríem comprar anotant el preu que té en diferents botigues. Identificar quin és el preu més barat, el més car i la diferència de diners que ens podríem estalviar si compréssim el més barat.

  1. Problemes matemàtics a la vida quotidiana

Escriure l’enunciat de problemes matemàtics reals que puguem solucionar durant les vacances. Exemples: amb quines monedes o bitllets paguem les compres, les quantitats de plats, gots i coberts que necessitem per parar taula, les quantitats de menjar que necessitem per a un dinar per a tantes persones, repassar els comptes, el canvi d’anar a comprar, etc.

  1. Quina oferta m’interessa?

Anotar les ofertes on no hi hagi indicat el percentatge de descompte (per exemple 3×2, segona unitat a meitat de preu, etc.). Intuïtivament decidir quina és la millor. Després calcular el percentatge de descompte que et fan en l’article comprat a cadascuna de les diferents ofertes i comprovar d’aquesta manera si la intuïció ha estat la correcta.

  1. Circulació viària

Dibuixar els diferents senyals de trànsit que es troben durant una sortida al carrer o a la carretera. Esbrinar què ens indica cada senyal, observar la forma i el color. Identificar cadascun dels senyals amb una figura geomètrica plana.

Qüestionari d’autoavaluació per a l’alumne/a:

Aquest és un model de qüestionari d’autoavaluació pensat per a algunes de les activitats fetes per l’alumnat. La seva realització li permet reflexionar sobre el que ha fet i el que ha après, quines dificultats ha tingut i com podria millorar els seus aprenentatges. A la vegada, és un instrument que facilita al professorat recollir evidències sobre el treball personal de l’alumne/a i sobre el grau de regulació i consciència del seu procés d’aprenentatge.

– Descriu l’activitat que has fet.
– Explica el que t’ha agradat més de l’activitat.
– Què és el que t’ha costat més de fer?
– Què creus que has après fent aquesta activitat?
– Explica què canviaries si la tornessis a fer.