REFORÇ ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Proposta d’activitats de reforç d’estiu per als alumnes de 6è d’educació primària de l’àmbit lingüístic.

     

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   núm 16,17,18 

Aquestes activitats es poden fer en la llengua que es consideri més adient, pensant que se n’haurien de fer activitats variades amb les diferents llengües.

 1. Textos per escoltar:
 • Entrevistes (DVD, TV, cinema, ràdio, Internet…).
 • Cançons.
 • Contes/relats
 • Teatre, titelles…
 • Pel·lícules.
 • Notícies.
 1. Textos per llegir (en format paper o digital):
 • Històries.
 • Còmics.
 • Notícies/diaris.
 • Correus electrònics, postals…
 1. Expressió oral:
 • Explicar a un amic o amiga alguna anècdota que t’hagi passat fa poc, durant les vacances.
 • Paraules per aprendre de memòria, frases o petits textos per recitar.
 • Preparar un conte per poder-lo explicar.
 • Preparar la conversa per anar a comprar a una botiga i després fer-ho.
 • Explicar a un amic o un familiar una pel·lícula que hagis vist o un llibre que hagis llegit.
 • Gravar algunes de les anècdotes, contes, explicacions que facis i escoltar-te després per saber com ho has fet.
 1. Expressió escrita:
 • Diari de vacances.
 • Guies de viatge (poble, barri, rutes turístiques…).
 • Reportatge (temes diversos).
 • Postals, correus electrònics…
 • Cançons.
 • Notícies personals i emocionals (l’amic que he fet, esports que practico, jocs que m’interessen… ).
 • Receptes de cuina que puc posar en pràctica.
 • Menús de la setmana.
 • Llistes: de la compra, del que posaré a la maleta…
 • Climogrames d’on visc i d’on vaig de vacances, amb comentaris i comparacions.

Per tenir en compte:

 • Les imatges, els dibuixos, els gràfics… poden acompanyar els teus textos.
 • Una bona presentació: la lletra que s’entengui, els marges…, si ho fas en paper, i el format i el disseny adequat, si ho fas amb l’ordinador.

Qüestionari d’autoavaluació per a l’alumne/a:

Aquest és un model de qüestionari d’autoavaluació pensat per a algunes de les activitats fetes per l’alumnat. La seva realització li permet reflexionar sobre el que ha fet i el que ha après, quines dificultats ha tingut i com podria millorar els seus aprenentatges. A la vegada, és un instrument que facilita al professorat recollir evidències sobre el treball personal de l’alumne/a i sobre el grau de regulació i consciència del seu procés d’aprenentatge.

– Descriu l’activitat que has fet.
– Explica el que  t’ha agradat més de l’activitat.
– Què és el que t’ha costat més de fer?
– Què creus que has après fent aquesta activitat?
– Explica què canviaries si la tornessis a fer